تعاملات علمی هسته مطالعات دینی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

به گزارش دکتر اسماعیلی دبیر هسته مطالعات دینی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در دی ماه سال جاری، فراخوانی با عنوان “مطالعات راهبردی و پیوست های علمی محصولات اصلاح شده ژنتیکی (تراریخت ها) منتشر شد و بدین وسیله از تمامی صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه های مختلف زیست فناوری و علوم انسانی دعوت شد تا طرح ها و ایده های نو و خلاقانه خود را در مساله تراریخت ها به این مرکز ارسال کنند.
دبیر هسته مطالعات دینی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک خاطر نشان کرد: هدف از این فراخوان، مساله شناسی و استخراج پیوست های علمی و حل آن ها توسط جامعه علوم دینی اعم از حوزوی و دانشگاهی است و رهیافت آن، دستیابی به مبنا و الگویی واحد در مساله تراریخت ها و تدوین سند راهبرد ملی محصولات اصلاح شده ژنتیکی است.
در این جلسه دکتر میرزاپور مدیر علمی هسته مطالعات دینی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک ابتدا به ضرورت و اهمیت توجه به مساله تراریخت ها در کشور پرداخت و افزود: هدف از تشکیل هسته مطالعات دینی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک از سال ۱۳۹۸ توسط حضرت آیت الله رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه تهران، دغدغه مندی ایشان در این حوزه به دلیل وجود خلأ و احساس نیاز برای بررسی ملاحظات مختلف نظری – دینی و استخراج اصول و قواعد فقهی براساس مبانی شرعی و در نهایت تدوین سند های مدون ملی در حوزه های مختلف زیست فناوری و از جمله مساله تراریخت ها است تا از این طریق، به جز تولید ادبیات فقهی، بتوان به مبنایی واحد برای تصمیم گیری نهایی سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور رسید.
دکتر جلالی جواران رئیس انجمن ژنتیک ایران ضمن تایید سخنان دکتر میرزاپور؛ اذعان داشت جنگ حاضر کشور با تمامی قدرتمندان جهان، جنگ علمی و حضور در رقابت های جهانی برای تولید علم و فناوری های نوین، با هدف حفظ امنیت ملی و سرمایه انسانی کشور است و این مهم وظیفه هر یک از دانشمندان و جامعه نخبگانی کشور می باشد.
رئیس انجمن ژنتیک ایران، مساله تراریخت ها را یکی از مهم ترین مسائل جاری کشور دانست و آمادگی خود و دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس را برای حضور در فراخوان “مطالعات راهبردی و پیوست های علمی تراریخت ها” اعلام نمود.
دکتر جلالی در مورد چگونگی تدوین سند راهبرد ملی محصولات اصلاح شده پیشنهاد داد از کلیه صاحب‌نظران موافق و مخالف این عرصه، دعوت به عمل آید تا در نشست های متعدد علمی – تخصصی، با واکاوی دقیق و موشکافانه این مساله و با درنظرگرفتن تمامی ملاحظات، بتوان به یک جمع بندی نهایی و الگویی واحد دست پیدا کرد.