برچسب: گام دوم

دانش‌های مورد نیاز برای طراحی الگوی حکمرانی اسلامی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

حیات طیّبه و مدینه فاضله قرآنی؛ غایت برجستۀ «احسن‌الحال» در«راهبرد تحوّل»

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

دلالت های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد

کرسی دلالت های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برای تدوین برنامه هفتم توسعه (با تمرکز بر حوزه اقتصاد)” توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه برگزار شد.

بنیادهای نظری آینده پژوهی بیانیه گام دوم

کرسی علمی ترویجی بنیادهای نظری بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برگزار شد

تبیین حکمرانی و مسئله پیشرفت در چارچوب بیانیه گام دوم

یادداشتی از دکتر حسین رمضانی مدیر مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی