دلالت های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “دلالت های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برای تدوین برنامه هفتم توسعه (با تمرکز بر حوزه اقتصاد)” توسط گروه علمی مطالعات پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

در این کرسی علمی، حجت‌الاسلام دکتر سید مهدی معلمی به عنوان ارائه‌دهنده در ابتدای سخنان خود به مفاهیم تمدن سازی و تبیین آن در کلمات مقام معظم رهبری پرداخت و این مفهوم را در کل بیانیه اشراب شده دانست و در ادامه چندین مصداق برای آن ذکر کرد. نکات تمدن سازی و شاخصه ها و مراحل آن در بیانات حضرت آقا بیان شد. در ادامه به دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری تمدن اسلامی در نگاه مقام معظم رهبری اشاره شد و توضیحات لازم پیرامون آن بیان شد. سپس شاخصه‌های تمدن اسلامی مورد بحث و تبیین قرار گرفت.

در ادامه حجت‌الاسلام دکتر احمد رضا صفا به نقد مطالب ارائه شده پرداخت. اهم نکات ایشان درباره این بود که آیا در مراحل تمدنی که ذکر شد به این معنی است که ما در تمام حیطه های تمدنی بعضی مراحل را پشت سر گذراندیم؟ به عنوان مثال در نظام اقتصادی نیز آیا از مرحله انقلاب و دولت گذر کردیم؟ به نظر وی ما در بعضی نظامات مانند اقتصاد حتی انقلاب را نیز پشت سر نگذاشتیم.

پایان جلسه به بحث و گفتگو بین ناقد و ارائه دهنده و همچنین اظهار نقطه نظرات حاضرین در فضای مجازی اختصاص پیدا کرد.