برچسب: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده مقالات هشتاد و یکمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی” قبسات...

فصلنامه علمي پژوهشي قبسات، با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به شماره هشتاد و یکم خود رسید.

کرسی علمی ترویجی عدالت و مصلحت

حلقه تخصصی عدالت‌پژوهی مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی عدالت و مصلحت" را روز دوشنبه ۲ اسفندماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می‌کند."

کرسی ترویجی تحلیل ثبات و تعادل در جمهوری اسلامی ایران

گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی تحلیل ثبات و تعادل در جمهوری اسلامی ایران" را روز دوشنبه مورخ ۲ اسفند ماه جاری برگزار می‌نماید."

کرسی ترویجی نقد و بررسی معیارهای عدالت در دیدگاه اجتماع‌گرایان

کرسی علمی معیارهای عدالت از نگاه اجتماع‌گرایان" با ارایه حجت الاسلام شجاعیان و نقد حجج اسلام لشگری و سیدباقری و دبیری علمی حجت الاسلام سوادی روز چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه در دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد."

کربن نشان بیداری دیگرباره‌ی انسان غربی است

همایش «بررسی و نقد دیدگاه‎های هانری کربن» در آخرین روز خود میزبان رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی