برچسب: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

کرسی علمی- ترویجی ماهیت و ضرورت عرفان ادبی برگزار می شود

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

تسبیح پیامبر(ص) عینا همان تسبیح خدا است

نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین حسین عشاقی عضو شورای علمی گروه فلسفه پژوهشگاه

همه سیاست گذاری‌ها و برنامه‌ها باید حول کرامت انسانی تنظیم شود

گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه

کرسی ترویجی رویکرد شناسی انتقادی مطالعات تکفیر در جهان اسلام

برگزاری کرسی علمی -ترویجی توسط گروه علمی مطالعات تمدن نوین اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

درمان سقامت سیاسی در پرتو فساد ستیزی و انسجام ملی

نوشتاری از حجت الاسلام دکتر علی فضلی مدیر گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی