برچسب: نشست چهل سالگی

جهانیان: تحریم‌ها در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش داشته‌اند

نشست "توسعه اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران" توسط گروه سیاست و با همکاری گروه اقتصادپژوهشگاه برگزار شد.

نشست توسعه اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی برگزار می‌شود

پیش‌نشست بیست و پنجم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه اقتصاد اسلامی و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

انقلاب نقطه عطف در توسعه، تحول و مرجعیت تفسیر سیاسی

”نقش انقلاب اسلامی در آسیب‌شناسی و توسعه تفسیر سیاسی” توسط گروه سیاست با همکاری گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه در قم برگزار شد.

یوسفی: اقتصاد مقاومتی؛ تنها الگوی عملیاتی در حل بحران اقتصادی

نشست "اقتصاد مقاومتی تنها الگوی عملیاتی در فرآیند چهل سالگی انقلاب بر اساس مبانی اسلامی" توسط گروه سیاست و با همکاری گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست نقش انقلاب اسلامی در آسیب‌شناسی و توسعه تفسیر سیاسی برگزار...

پیش‌نشست بیست و چهارم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه قرآن‌پژوهی و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی