برچسب: نشست چهل سالگی

نشست نقش نظام جمهوری اسلامی ایران در تضعیف هژمونی توسعه برگزار...

پیش‌نشست سی‌ام همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه اقتصاد اسلامی و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

توسعه و تحول فلسفه‌های مضاف در سایه انقلاب اسلامی

نشست "توسعه و تحول فلسفه‌های مضاف (با تأکید بر فلسفه اصول فقه) پس از انقلاب اسلامی" توسط گروه سیاست و با همکاری گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار شد.

شاکرین: انقلاب اسلامی بستر رشد و توسعه معرفت دینی را پدید...

نشست "توسعه اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران" توسط گروه سیاست و با همکاری گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی عرفان و انقلاب اسلامی برگزار می‌گردد

پیش‌نشست بیست و نهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه عرفان و با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست توسعه معرفت دینی و منطق فهم دین در پرتو انقلاب...

پیش‌نشست بیست و هفتم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه منطق فهم دین و با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی