رسوایی مدعیان دروغین حقوق بشر در قربانگاه غزه

رسوایی مدعیان دروغین حقوق بشر در قربانگاه غزه
نوشتاری از حجت الاسلام و المسلمین سعید داودی عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه

ظاهر سازی فرهنگ غربی و شیوه حکمرانی آنان، پیوسته مورد تبلیغ و غبطه ظاهر اندیشان بوده است. دمکراسی، آزادی، حقوق بشر، حمایت از حقوق کودکان و زنان و حتی حیوانات و مانند آن که پیوسته توسط غربیان و رسانه ها و آموزه های دانشگاهی و متون فلسفی آنان تبلیغ می شد ، سبب فریب افکار عمومی ، به ویژه مردم استبداد زده مشرق زمین بوده است.

در ایران نیز از گذشته تا کنون جمعی از روشنفکران و تحصیل کردگان در مغرب زمین، دلباخته شعارهای زیبا و فریبنده غرب بوده اند.
البته روشن است که عمل به پاره ای از شعارهای فوق سبب جذب افکار عمومی شده است ؛ اما حقیقت آن است که در لوای این شعارها «منافع فراوانی» نهفته است که در پرتو آن، نظام سرمایه داری، به صورت سیستماتیک به چپاول ملت ها و منابع غنی دیگر کشورها پرداخته و می پردازد.

غربیان برای ژستی که از مردم سالاری و دمکراسی و حقوق بشر به خود می گیرند، گاه دست از حمایت های خود از برخی از حکومت ها خودکامه می کشند تا به ظاهر نشان دهند که خواسته اکثریت مردم برای آنان مهم است.
ولی «رسواگاه» واقعی غربیان «فلسطین » و حمایت بی چون و چرای آنان از «رژیم اشغالگر صهیونیستی» است .

آنان که در برابر کشته شدن چند نفر در دیگر کشورها (به ویژه کشورهای غیر همسو) گلو پاره می کنند و از ابزارهای گوناگون برای محدود کردن آن کشورها بهره می گیرند و گاه به تحریم ها روی می آورند و همه این رفتارها را دفاع از حقوق بشر و دفاع از آزادی و دمکراسی می نامند، ولی در ماجرای غزه، نه تنها از مظلومان غزه حمایت نکردند و نه تنها اسرائیل را به سبب بمباران وحشیانه مردم بی گناه، بیمارستان ها و کودکان محکوم نکردند ؛ بلکه برای دلگرمی جنایت کاران، به سرزمین اسرائیل سفر کردند و کمک های مختلفی را در اختیار این رژیم کودک کش قرار دادند.

اگر آزادگان دنیا صدها فیلم و مقاله و سخنرانی برای افشای ماهیت واقعی فرهنگ و حکمرانی غرب تهیه می کردند ، هرگز نمی توانستند به اندازه حمایت های اخیر غربیان از اسرائیل در غزه مظلوم، چهره واقعی آنان را آشکار کنند.
واقعیت آن است که چهره عریان غرب همین است که مشاهده می کنیم.
غرب، تمام اعتبار و حیثیت ادعایی اش را به پای حمایت از اسرائیل قربانی کرد.

مظلومیت غزه، طشت رسوایی غربیان را از بام نخوت و غرورشان بر زمین انداخت و باطن آنان را آشکار ساخت؛ به گونه ای که این روزها حتی در مغرب زمین نیز صدها هزار تن به اعتراض برخاستند و دولتمردان رسوای غربی را به چالش کشیدند و این هم از ثمرات خون مظلومان غزه است.

اگر حوادث غزه، جز همین ثمری نداشته باشد، خود بزرگترین دستاورد برای مسلمانان، آزادگان و آزاد اندیشان جهان است.
هر چند امیدواریم همراه این رسوایی، شکستی تاریخی برای رژیم اشغالگر رقم بخورد و ترس و وحشت از نیروهای مقاومت سراسر وجودشان را فرا گیرد و زمینه برای نابودی اشغالگران فراهم شود. ان شاء الله.