برچسب: نشست چهل سالگی

نشست اقتصاد مقاومتی تنها الگوی عملیاتی در فرآیند چهل سالگی انقلاب...

پیش‌نشست بیست و سوم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه اقتصاد اسلامی و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

افزایش امنیت روانی و اقتصادی زنان در سایه انقلاب اسلامی

نشست "نقش انقلاب اسلامی در احیای حقوق زن در خانواده" توسط گروه سیاست و با همکاری گروه فقه و حقوق پژوهشگاه برگزار شد.

نشست سیر تحول اخلاق خانواده پس از انقلاب اسلامی برگزار شد

نشست "سیر تحول اخلاق خانواده پس از انقلاب اسلامی" توسط گروه سیاست و با همکاری گروه اخلاق پژوهشگاه برگزار شد.

نشست نقش انقلاب اسلامی در احیای حقوق زن در خانواده برگزار...

پیش‌نشست بیست و دوم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه فقه و حقوق و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست سیر تحول اخلاق خانواده پس از انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

پیش‌نشست بیست و یکم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه اخلاق و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی