برچسب: مرکز مطالعات فضای مجازی

فصلی نو برای مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه

یادداشت دکتر احسان کیانخواه رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با عنوان فصلی نو برای مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه.

نشست علمی معرفت‌شناسی سایبر و جنگ شناختی

نشست علمی “معرفت‌شناسی سایبر و جنگ شناختی ” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

آیین معارفه رییس جدید مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار شد

آیین معارفه رییس جدید مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با حضور ریاست، معاونین، روسای پژوهشکده‌ها و مدیران ارشد برگزار شد.

کتاب تاملی نظری در ماهیت فضای سایبر منتشر شد

کتاب تاملی نظری در ماهیت فضای سایبر اثر آقای دکتر احسان کیانخواه از سوی مرکز مطالعات فضای مجازی منتشر شد.

فضای مجازیِ دولت آینده

یادداشتی از دکتر احسان کیان‌خواه پژوهشگر فلسفه و حکمرانی سایبری منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی