برچسب: مرکز مطالعات فضای مجازی

نشست علمی ارزشیابی لایحه برنامه هفتم از منظر حکمرانی سایبری

نشست علمی با موضوع “ارزشیابی لایحه برنامه هفتم از منظر حکمرانی سایبری” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

هوش مصنوعی و بایسته‌های ساخت آینده

تازه ترین یادداشت دکتر احسان کیا‌ن‌خواه رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

کرسی ترویجی مولفه‌های شکل‌گیری و گسست اعتماد در فضای مجازی

برگزاری کرسی علمی ترویجی «مولفه‌های شکل‌گیری و گسست اعتماد در فضای مجازی» به همت مرکز مطاعات فضای مجازی پژوهشگاه

مدیریت بحران‌های سایبری از مسائل مهم فضای سایبر است

کرسی علمی ترویجی «دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران» به همت مرکز مطاعات فضای مجازی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی فرماندهی و کنترل برگزار شد.

نشست علمی حکمرانی شناختی و سکوهای اجتماعی

نشست علمی “حکمرانی شناختی و سکوهای اجتماعی” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی