برچسب: مرکز رشد

نشست علمی نگاه فرصت محور به اتباع و مهاجرین

برگزاری نشست علمی توسط مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه

نسخه فراترکیبی نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه

میزگرد علمی نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه توسط مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه برگزار شد.

نشست همکاری پژوهشگاه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نشست مشترک پژوهشگاه و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با هدف ایجاد تعاملات علمی در تهران برگزار شد.

مرکز رشد و نوآوری در مسیر رشد و کمال!

معرفی مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با مهدی رحیمی

در حقوق اسلامی نیازمند فهم جدید هستیم

دکتر محمود حکمت‌نیا، رئیس مرکز رشد علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه در گفت‌وگویی به بررسی نوین شدن عرصه‌های حقوق پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی