نسخه فراترکیبی نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، میزگرد علمی نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه توسط مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه برگزار شد.

از سلسله نشست­های دانشی-سیاستی، سمینار علمی «نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه» شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه جاری توسط هسته مطالعات تصاویر آینده (هسته مشترک دفتر حکمرانی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی) به صورت مجازی با ارائه دکتر عباس سلیمانی، پژوهشگر آینده ­پژوهی، با محوریت حوزه میان­ رشته ­ای آینده ­پژوهی-حقوق برگزار گردید.

در این سمینار علمی، «نسخه فراترکیبی نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه» طی دو سرفصل در قالب مقدمه و مفاهیم، نظریه ها و مدل های دیدبانی؛ موارد مطالعاتی دیدبانی؛ و نسخه فراترکیبی نظام دیدبانی قانونگذاری ارائه گردید.

در پایانِ این نشست با اذعان به اینکه نسخه فراترکیبیِ ارائه ­شده ماحصل مطالعه و بررسی ۱۳۲۹۴ منبع و مرجع گوناگون است تصریح شد: به عنوان گام اوّل و اولین ویرایشِ این مدل ارائه گردیده است. این نسخه، ایستا نبوده و به صورت پویا در حال بهبود و ارتقاء است. نسخه فراترکیبی مدل نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه به عنوان ورودی گام دوّم، در معرض و محک آراء ۱۳ تن از خبرگان حوزه­های قانونگذاری، آینده­پژوهی و حقوق اعم از نمایندگان مجلس، اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارشناسان شورای نگهبان و اساتید دانشگاه قرار گرفت. آراء ایشان از طریق انجام مصاحبه جمع ­آوری گردید.

پس از تحلیل مضمون مصاحبه­ ها، نسخه نهایی نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه تنظیم خواهد شد. در صورت نظر مثبت و مساعد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و اهتمام هسته مطالعات تصاویر آینده مرکز رشد، به منظور تکمیل گام اوّل و به­اشتراک­گذاری پژوهش صورت­گرفته، می­توان این نتایج را در قالب سمینار دوّم ارائه نمود. در انتها و پس از اتمام ارائه، طی مرحله پرسش و پاسخ، به سؤالات مشارکت­کنندگان در سمینار، پاسخ داده شد.