برچسب: مدیریت فرهنگی

برنامه‌‌ی هدفمند رسول اکرم باعث تحولات فرهنگی در مدینه شد

در مصاحبه‌ای با خانم دکتر فاطمه جان احمدی نویسنده کتاب مدیریت فرهنگی از نگاه نبوی(ص)، بیست و سومین جلد از مجموعه «از نگاه نبوی(ص)» از کم و کیف این جلد از مجموعه باخبر شدیم.

دستامد ده سال حیات فرهنگی پیامبر اکرم(ص)، همه‌گیر شدن فرهنگ اسلامی...

سرکار خانم فاطمه جان احمدی نویسنده دفتر بیست و سوم از مجموعه بیست و سه جلدی از نگاه نبوی در یادداشتی به توضیح این کتاب پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی