نشست علمی نقش تغذیه در سلوک عرفانی بر اساس کتاب و سنت

دومین نشست علمی همایش عرفان اهل بیتی
موضوع: نقش تغذیه در سلوک عرفانی بر اساس کتاب و سنت

برگزار کننده: گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه

با حضور:حجت‌الاسلام علی رضایی بیرجندی (عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند)، حجج‌اسلام آقایان دکتر یوسف غضبانی (عضو هیأت علمی گروه تصوف و عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب) و دکتر بهرام دلیر (عضو هیأت علمی گروهعرفان پژوهشگاه)

دبیر علمی: حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد رودگر (مدیر گروه عرفان پژوهشگاه)

زمان برگزاری: دوشنبه ۲۴ تیر ماه جاری از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
مکان برگزاری: سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم

مشاهده خبر برگزاری: برخی بیماری‌ها ناشی از تغذیه نامتناسب با آموزه‌های دینی است

دریافت فایل صوتی: نشست نقش تغذیه در سلوک عرفانی بر اساس کتاب و سنت