برچسب: مدیریت اسلامی

بر اساس آموزه‌های دینی اصل بر عدم جواز دخالت دولت در...

سخنرانی حجت الاسلام دکتر علی‌آقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه در کرسی ترویجی

نامسائل دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه

دکتر حسین بابایی مجرد  عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نامسائل دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت پیش...

حکمرانی پیشرفت؛ “نشت نشا” و فقدان روایت

دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حکمرانی پیشرفت؛ "نشت نشا" و فقدان روایت ذهن برخی...

برای حرکت به سمت نظام اسلامی از کجا شروع کنیم؟

کرسی علمی ترویجی «درآمدی بر مسأله نظام سازی» سه شنبه 16 اسفندماه سال جاری به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی درآمدی بر مسأله نظام‌سازی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی با همکاری گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی