برچسب: مدیریت اسلامی

نرمش حداکثری و شدّت عمل حداقلی، مهمترین آموزه های مدیریت در...

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علی‌آقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه در نشست «مدیریت در اسلام»

مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام

کرسی علمی ترویجی «مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام» توسط گروه مدیریت پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن مدیریت اسلامی...

کرسی ترویجی مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام

کرسی ترویجی مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام توسط گروه مدیریت پژوهشگاه برگزار می شود

سیاهه ذهنی اداری و انتخاب مسئولان دولتی

دولت سیزدهم در آغاز مسئولیت خود قرار گرفته است و از آنجا که در شرایطی سکان دولت ـ با نقش هدایت‌گری ـ یا میدان خدمت ـ با نقش خدمت­گزاری ـ را در دست گرفته است.

حکمرانی در مسیرِ شدن

تازه‌ترین یادداشت دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی با عنوان حکمرانی در مسیر شدن.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی