برچسب: مدیریت اسلامی

تمرکز و عدم تمرکز در نظام اداری اسلام

سخنرانی حجت الاسلام دکتر علی‌آقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه در کرسی علمی ترویجی

کرسی ترویجی ساختاردهی مساله نظام‌سازی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “ساختاردهی مساله نظام‌سازی" توسط گروه مدیریت اسلامی با...

نشست علمی تاملات راهبردی در مدیریت شرایط پساطوفان الاقصی

برگزاری نشست علمی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

بر اساس آموزه‌های دینی اصل بر عدم جواز دخالت دولت در...

سخنرانی حجت الاسلام دکتر علی‌آقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه در کرسی ترویجی

نامسائل دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه

دکتر حسین بابایی مجرد  عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نامسائل دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت پیش...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی