برچسب: محمد محمدی نیا

کرسی دگرگونی معنای زمان و تاریخ نزد غرب‌شناسی معاصر ایران

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “دگرگونی معنای زمان و تاریخ نزد غرب‌شناسی معاصر ایران” توسط گروه غرب...

‌‌الهیات اشغال‌گری؛ مبادی دینی اشغال فلسطین

یادداشت دکتر محمد محمدی‌نیا عضو هیات علمی گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه با عنوان الهیات اشغال‌گری.

محمد محمدی‌نیا

استادیار گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: ---- دریافت رزومه: Cv MohamadiNia پست الکترونیکی: mohamadinia@ut.ac.ir   تحصیلات حوزوی     سال ورود کتبی شفاهی مدارج حوزوی محل...

خاستگاه خداناباوری در غرب مدرن در تناسب با اندیشه مدرن است

نشست علمی با موضوع “گونه‌شناسی خداناباوری در غرب معاصر” توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی گونه‌شناسی خداناباوری در غرب

نشست علمی با موضوع “گونه‌شناسی خداناباوری در غرب” در راستای همایش معرفی، تحلیل و نقد فرهنگ غرب برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی