برچسب: محمد محمدی نیا

تاریخ یهودیت به نفع صهیونیسم مصادره شده است

هم اندیشی علمی با موضوع “فلسطین و الهیات نسل‌کشی” توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

هم اندیشی علمی فلسطین و الهیات نسل‌کشی برگزار می شود

برگزاری هم اندیشی علمی توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

از مانور اقتدار ایرانی تا سرخوردگی اجتماعی امریکایی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هم‌اندیشی علمی «ابعاد فرهنگی و اجتماعی عملیات وعده صادق و اعتراضات...

هم‌اندیشی ابعاد فرهنگی و اجتماعی عملیات وعده صادق و اعتراضات دانشگاهی...

هم‌اندیشی علمی توسط پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

آفریقا، نظم نوین و کاهش قدرت آمریکا در منطقه

نوشتاری از دکتر محمد محمدی‌نیا عضو هیأت علمی گروه غرب شناسی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی