برچسب: محمد محمدی نیا

محمد محمدی‌نیا

استادیار گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: ---- دریافت رزومه: Cv MohamadiNia پست الکترونیکی: mohamadinia@ut.ac.ir   تحصیلات حوزوی     سال ورود کتبی شفاهی مدارج حوزوی محل...

خاستگاه خداناباوری در غرب مدرن در تناسب با اندیشه مدرن است

نشست علمی با موضوع “گونه‌شناسی خداناباوری در غرب معاصر” توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی گونه‌شناسی خداناباوری در غرب

نشست علمی با موضوع “گونه‌شناسی خداناباوری در غرب” در راستای همایش معرفی، تحلیل و نقد فرهنگ غرب برگزار می‌شود.

نشست علمی گونه‌شناسی الحاد در ایران معاصر

نشست علمی با موضوع “گونه‌شناسی الحاد در ایران معاصر” توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی برگزار می‌شود.

فضای سایبر، نمود کنونی رؤیای انسان غربی

نشست علمی با موضوع “فضای سایبر و بسط تمدن غربی” توسط گروه غرب‌شناسی در راستای همایش معرفی، تحلیل و نقد فرهنگ غرب برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی