برچسب: محسن فخری زاده

۴۲ سال ترور تک‌خال‌های ایران؛ از متفکران تا دانشمندان

پس از پیروزی انقلاب، دشمن برای جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی شخصیت‌های فرهنگی و متفکران و اندیشمندان را ترور کرد.

تروریست‌ها چه نقشه‌ای در سر دارند؟

غم شهادت دکتر محسن فخری‌زاده در غروب جمعه، یادآور داغ  ترور شهید سلیمانی در سحرگاه جمعه بود. و این غصه، با خشم مقدسی همراه است و عطش انتقام.

ما بر آن عهد که با مولایمان بستیم، هستیم

سردار پاسدار دانشمند مخلص بسیجی پدر طرح‌های هسته‌ای کشور شهید دکتر محسن فخری‌زاده با گلوله‌های شقاوت و شرارت به یاران شهیدش پیوست.

«ترور» از دریچۀ «مذاکره»

نوشتاری از مهدی جمشیدی با عنوان «ترور» از دریچۀ «مذاکره» به بهانه ترور شهید محسن فخری زاده منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی