جهاد تبیین ترجمانی از «تواصى بر حق» است

جهاد تبیین ترجمانی از «تواصى بر حق» است
نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین محمدباقر پورامینی عضو هیأت علمی گروه کلام پژوهشگاه

هر گاه یاران راستین پیامبر(ص) با یکدیگر دیدار می‌کردند تا سوره عصر را برای هم نمی‌خواندند، از هم جدا نمی‌شدند.

آنان در عصری می زیستند که اسلام بر افق جامعه بشری طلوع کرد و حق بر باطل چیره گیرد، بی شک پیروان  راست قامت  این راه برای در امان ماندن از آسیب و خسران، ضمن تقویت ایمان و عادت به عمل صالح ، «تواصی به حق» داشتند، آنکه یکدیگر را به حق سفارش می کردند؛ به اینکه از حق پیروى نموده و در راه حق استقامت و مداومت کنند.

شکل گیری این رسم و رویه زیبا که از زوایای زندگی پیروان امیرمومنان(ع) است، می تواند برای همگان رهنمون بخش باشد؛ بخصوص برای نسلی که پیشگام تبیین دین حق و معارف عالی اسلام و انقلاب است.

جهاد تبیین ترجمانی از «تواصى بر حق» است و بر محور منظومه فکری رهبر انقلاب ، ده فرمان ذیل را می توان گام هایی برای افسران جوان انقلابی برشمرد.

  1. بایستی صحنه را درست بشناسید وعناصر درگیر در این صحنه را بشناسید
  2. باید یک جهت گیری مشخص، منطقی و قابل قبول داشته باشید؛ جهت گیری به سمت جامعه اسلامی یا تمدن اسلامی.
  3. یک عامل امیدبخش و یک نقطه روشنی باید وجود داشته باشد؛ یکی از نقاط امید ، فرسودگی و زوال جبهه مقابل ما است.
  4. توکل بر خدا ، تکیه بر سنت های الهی و اعتماد به وعده های الهی ما را در مقابل دشمن پایدار می کند.
  5. مثل پاره های فولاد ایمانتان را قوی کنید و خودتان را بسازید؛ تقوا و مراقبت، دل انسان را هدایت و ایمان را راسخ تر می کند.
  6. اخلاق اسلامی را رعایت کنید .
  7. ادب اسلامی را در جامعه بگسترانید؛ بدگویی ، بدزبانی ، غیبت ، تهمت و مانند اینها بایستی در جامعه جمع شود.
  8. در این راه استقامت و بصیرت لازم است؛ امیرالمومنین (ع) می فرمود: ولایحمل هذا العلم الااهل البصر و الصبر ؛ اول بصیرت ، بینایی ، هوشمندی ، قدرت فهم و تحلیل ، و بعد صبر و مقاومت و ایستادگی.
  9. در فهم و عمل احتیاج به شجاعت هست.
  10. نوآوری کنید؛ حرف حق را با شیوه های نو، با زبان های جدید، با استدلال های تازه و آرایش خوب بیان کنید.