برچسب: عبدالکریم سروش

ادب تحول خواهی

نقدی از آیت الله ابوالقاسم علیدوست بر یک نگاشته از عبدالکریم سروش در پیوند با «دین و حکمت»

شماره جدید کتاب نقد منتشر شد

"پایان روشنفکری دینی"بررسی سیر قهقرایی دین‌شناسی و دین‌باوری عبدالکریم سروش در شماره ۷۹ و ۸۰ کتاب نقد که فصلنامه انتقادی ـ‌ نظری در حوزه علوم انسانی است منتشر شد.

عذاب خداوند به دوزخیان مصداقی از مهر و محبت پروردگار است

تازه‌ترین یادداشت حجت‌الاسلام حسین عشاقی؛‌ عضو هیات علمی گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با عنوان رنجایش عاشقانه.

بررسی انتقادی روشنفکری دینی در آثار و آرای عبدالکریم سروش

بررسی انتقادی خاستگاه و جهت‌گیری معرفتی و تاریخی روشنفکری دینی در آثار و آرای عبدالکریم سروش  در گفتگو با دکترحسین رمضانی

پایان روشنفکری دینی دکتر سروش

در گفتگو با حجت‌الاسلام دکتر محمد جعفری به بررسی تطور فکری دکتر سروش در پروژه روشنفکری دینی پرداختیم

یادداشت هفته

نشست‌های علمی