نشست علمی جریان‌شناسی الحاد مدرن برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی جریان شناسی الحاد مدرن، روز شنبه ۱۴ مهرماه توسط قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه و با حضور اساتید حوزه و دانشگاه به صورت ویدئو کنفرانس در پژوهشگاه دفتر قم و تهران برگزار شد.

در این نشست، دکتر توکلی‌بینا گزارشی از فعالیت‌های خود و گروه همراهشان در دو بخش ارائه نمود. وی در بخش نخست به ضرورت توجه به این موضوع پرداخت. وی با اشاره به انتشار ترجمه آثار متعددی از چند متفکر غربی که مدافع اندیشه الحاد هستند، بر جریان مشخصی در ترویج این اندیشه در ایران تأکید نمود. همچنین افزایش تمایل به این اندیشه در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه و برخی مباحث مطرح از سوی برخی طلاب حوزوی، نفوذ این جریان را گوشزد می‌نماید.
توکلی‌بینا با اشاره به اینکه در الحاد مدرن بیشتر به استدلال از طریق اتکا به یافته‌های زیست‌شناسی در حوزه تکامل، فیزیک کوانتوم و علوم شناختی توجه می‌شود، تأکید کرد بررسی سوابق اینترنتی بسیاری از افرادی که در فضای مجازی به این اندیشه گرایش داشته و به دنبال نشر آن هستند نشان می‌دهد که در ۸۰ درصد موارد، این افراد هیچ سابقه عضویت یا پیگیری در گروهها و سایت‌های علمی مرتبط را ندارند و این نشان می‌دهد در سطح عموم جامعه، بسیاری از افراد تحت تأثیر عوامل دیگری به این اندیشه متمایل شده‌اند.
توکلی‌بینا در بخش دوم گزارش خود مسئله تکامل و ژنتیک را در زیست‌شناسی که به نحوی با مسئله آغاز جهان و مسئله آغاز حیات مرتبط می‌شود، مسئله انفجار بزرگ و نظریات مطرح در این حوزه را که با کیهان‌شناسی و فیزیک کوانتوم در ارتباط است و به مسئله آغاز جهان می‌پردازد و مسئله تحویل شناخت به امور مادی که در نهایت اندیشه خدا را به امور مادی تحویل می‌برد، از جمله اهم مسائلی دانست که در حوزه‌های زیست‌شناسی، فیزیک کوانتوم و علوم شناختی درگیری اصلی را با مسئله وجود خدا و توحید مطرح می‌کنند.
وی بهره‌گیری از پاسخ خود اندیشمندان عربی در برابر الحاد را راهکاری مؤثر توصیف نمود و تأکید کرد یکی از روش‌های مقابله با این جریان، ترجمه و ترویج آثاری از منتقدان الحاد در غرب است.
در ادامه اساتید حاضر در این نشست، ضمن تأیید اهمیت و ضرورت بحث، بر توجه به ریشه‌های روانشناختی و جامعه‌شناختی الحاد، توجه به نفوذ این اندیشه در ساحت‌های دیگر نظیر هنر، ضرورت ارائه پاسخ‌های مبتنی بر دیدگاه‌های اسلامی و با تکیه بر منابع اسلامی، توجه به ارائه پاسخ‌های قانع کننده در سطح عامه جامعه و تمایز میان الحاد مدرن و انواع دیگر الحاد تأکید نمودند.