برچسب: زیست فناوری

نشست علمی جامعه شناسی حکمرانی هوش مصنوعی و حکمرانی هوشمند مصنوعی...

چهارمین نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری» برگزار می شود

ضرورت توجه به شبکه سازی و تهیه بانک اطلاعاتی از نخبگان...

نشست مشترک آیت الله رشاد رئیس و موسس پژوهشگاه با دکتر محمدحسین متالهی سرپرست ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

تبیین مبانی نظری و دینی موضوعات جدید و مستحدثه در علوم...

دومین نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری»

فروکاستن رابطه علم و دین به رابطه علم و مسیحیت جفای...

روایت های فرامرزی، سومین نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری» برگزار شد.

نشست علمی رابطه دین و علوم زیستی معاصر برگزار می شود

سومین نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری»

یادداشت هفته

نشست‌های علمی