برچسب: اخلاق اسلامی

فراخوان مقالات فصلنامه انتقادی نظری کتاب نقد

فراخوان مقالات فصلنامه انتقادی نظری کتاب نقد با محوریت نقد مباحث اقتصاد اسلامی منتشر شد.

سازو کارهای رسیدن به عدالت اجتماعی از منظر تعالیم اسلامی

حجت‌الاسلام دکتر سیدحسین میرمعزی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه در نوشتاری به تشریح عدالت اقتصادی از شاخه‌های عدالت اجتماعی پرداخته‌است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی