برچسب: اخلاق اسلامی

شهود قلبی به مثابه منبع در اخلاق اسلامی

میزگرد علمی شهود قلبی به مثابه منبع در اخلاق اسلامی توسط گروه عرفان و گروه اخلاق پژوهشگاه با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

نشست علمی شهود قلبی به مثابه منبع در اخلاق اسلامی برگزار...

نشست علمی “شهود قلبی به مثابه منبع در اخلاق اسلامی”، شنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۸ در قم برگزار می‌شود.

اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه

توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه، کرسی علمی ترویجی “اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه” با همکاری دانشگاه باقرالعلوم(ع) یکشنبه مورخ...

اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه

کرسی ترویجی اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه، توسط گروه اخلاق پژوهشگاه و ارائه حجت الاسلام جباران در قم برگزار شد.

روش شناسی اخلاق خانواده

کرسی علمی ترویجی «روش شناسی اخلاق خانواده» توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه، روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ۹۸ در قم مقدس...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی