برچسب: ابوالحسن غفاری

استمرار و ارتقاء فعالیت‌های گروه معرفت شناسی در پساکرونا

فعالیت های گروه معرفت شناسی پژوهشگاه در گفتگو با حجت الاسلام ابوالحسن غفاری مورد بررسی قرار گرفت

کرسی ترویجی مسئله ظهور و زبان‌شناسی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

مولفه های تکامل شخصیت معنوی سردار سلیمانی

نوشتاری از حجت السالام ابوالحسن غفاری با عنوان مولفه های تکامل شخصیت معنوی سردار سلیمانی منتشر شد

کرسی ترویجی کرونا؛ ثبات‌ها و تغییرها

کرسی علمی ترویجی توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ

کرسی ترویجی کرونا و تکثرگرایی

کرسی علمی ترویجی توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی