محمدحسن قدردان قراملکی

استاد تمام گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: کلام شیعی

حوزه تمحض دوم: نقد و بررسی فرقه های ضاله (بهائیت و …. )

دریافت رزومه:    CV GHadrdan

پست الکترونیکی: ghadrdang@yahoo.com

 

وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: . . . . . . . . . .

سطح چهار: . . سطح 4 حوزوی.

اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

كلام 1374/10/1 1374/10/1

 

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
1 كلام
2 فلسفه و فقه

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
1 زبان عربی
2

 

 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
1 دوره هفتگانه رایانه
2
3
4
5

 

 

 سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1 کلام اسلامی موسسسه امام صادق حوزه علمیه قم کارشناسی ارشد
2 الهیات مرکز تخصصی تربیت مدرس حوزه علمیه قم کارشناسی ارشد
3 شبهات امامت مرکز تخصصی مهدویت کارشناسی ارشد
4 شبهه شرور مرکز المصطفی العالمیه قم کارشناسی ارشد

 

و) جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
1 پژوهشگر برتر استان قم، سال 1385، استانداری قم
2 پژوهشگر برتر استان قم، سال 1389، استانداری قم
3 خدا و مسأله شر / كتاب سال حوزه 1387
4 قرآن و پلوراليزم / كتاب سال حوزه 1381
5 نگاه سوم به جبر و اختيار / پژوهش برگزيده كنگره دين پژوهان كشور 83
6 قرآن و سكولاريسم / كتاب برگزيده همايش دو سالانه حكومت اسلامي دبيرخانه مجلس خبرگان 1385
7 آيين خاتم / پژوهش برگزيده كنگره دين پژوهان كشور، 1385
8 آیین خاتم، پژوهش برگزیده جشنواره كتاب دين كشور، سازمان تبلیغات اسلامی، 1386
9 آیین خاتم ـ كتاب فصل سال جمهوري اسلامي ايران، وزارت ارشاد، تهران، 1386
10 مقاله اسلام ، قرائتها و امام خميني، مجله نامه مفيد شماره 20 سال 1378 ، مقاله برگزيده یازدهمین جشنواره مطبوعات كشور ، تهران، 1379، وزارت ارشاد
11 مقاله ارتداد و پاسخ‌هاي متفاوت آن، مجله علوم سياسي1379 ، شماره 18، سال 1381، مقاله برگزيده اولین جشنواره مطبوعات اسلامي كشور، وزارت ارشاد، قم، 1382،
12 مقاله فلسفه نياز به دين و پيامبران ، مجله قبسات، ش 27، بهار 1382، پانزدهمین برگزيده جشنواره مطبوعات كشور، وزارت ارشاد، تهران، سال1383
13 مقاله كاركرد دين در انسان و جامعه ، مجله قبسات، ش 28، تابستان 1382، برگزيده پانزدهمین جشنواره
14 مطبوعات كشور، وزارت ارشاد، سال1383

 

15 لوح تقدیر چهارمین مجمع دانشجویان و طلاب ممتاز رزمنده و بسیجی کشور،

 

16 لوح تقدیر دومین جشنواره ممتازین، مبتکرین و نوآوران دانشجو و طلبه بسیجی کشور، رتبه اول، 1382

 

17 لوح تقدیر جشنواره فرهنگی، هنری اشراق یکصدمین سالگرد میلاد امام خمینی،

 

 

 

ز) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
1 دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
2 عضو مجمع عالي حكمت اسلامي، گروه كلام
3 عضو انجمن علمی مهدویت حوزه علمیه قم
4 عضو شوراي تحريره و پژوهشي فصلنامه علمي و پژوهشي قبسات
5 سردبیر مجله علوم اسلامی، علمی پژوهشی دانشگاه آزاد واحد ساوه
6 عضو شوراي تحريره مجله کوثر معارف، مدرسه حجتیه،
7 عضو شوراي علمي گروه فلسفه و كلام مركز المصطفي العالميه ـ مدرسه حجتيه
8 استاد راهنما، مشاور و داور مركز مديريت حوزه علميه قم
9 استاد راهنما، مشاور و داور مركز المصطفي العالميه قم
10 تدریس در رشته های تخصصی حوزه علمیه قم(جامعه المصطفی العالمی، رشته های تخصصی: کلام، شیعه شناسی، تربیت مدرس، مهدویت، تبلیغ)

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
1  اصل عليت در فلسفه وكلام / دفتر تبليغات اسلامي قم / 1375
2 جهنم چرا؟ / دفتر تبليغات اسلامي قم / 1377
3 سكولاريزم در مسيحيت و اسلام / دفتر تبليغات اسلامي قم، 1378
4  معجزه در قلمرو عقل و دين / دفتر تبليغات اسلامي قم/ 1381
5 آزادي در فقه و حدود آن / دفتر تبليغات اسلامي قم/ 1382
6 فقه الحریه، دراسه فقهیه فی الحریه وحدودها، تعریب علی الموسوی، مرکز الحضاره للتنمیه الفکر الاسلامی، بیروت، 2008 م
7 كندوكاوي در سويه‌هاي پلوراليزم / كانون انديشه جوان / تهران، 1378
8  نگاه سوم به جبر و اختيار ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ،تهران ،1384
9 خدا و مساله شر ، دفتر تبليغات اسلامي ، قم ،1377
10  حقوق متقابل مردم و حكومت / كانون انديشه جوان / تهران 1381
11  حكومت ديني از منظر استاد شهيد، مطهري / موسسه فرهنگي دانش وانديشه معاصر / تهران 1379.
12  .قرآن و پلوراليزم، پژوهشگاه فرهنگ اسلامي ؛تهران،1380
13  كلام فلسفي، انتشارات وثوق / قم 1383
14  قرآن وسكولاريزم ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛ تهران؛1384
15  آيين خاتم  پژوهشي در نبوت و خاتميت ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، تهران،1386
16 پاسخ به شبهات كلامي، دفتر اول ، خدا شناسي ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران،1386
17  پاسخ به شبهات كلامي، دفتر دوم، دين و نبوت ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، تهران ،1387
18  پاسخ به شبهات كلامي، دفتر سوم. در باره پیامبر اعظم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، تهران، 1390
19  پاسخ به شبهات كلامي، دفترچهارم، امامت ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، تهران، 1388
20  پاسخ به شبهات كلامي، دفتر پنجم معاد، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، تهران، 1390
21 پاسخ به شبهات كلامي، دفتر ششم: عدل الهی، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
22  خدا در حكمت و شريعت، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي ،تهران، 1386
23  سیاست و حکومت، چلچراغ حکمت مطهری، کانون اندیشه  جوان، تهران ،1389
24  پرسمان خاتميت، كانون انديشه جوان، تهران، 1391
25  تحقيق، تصحيح و پاورقي كتاب حق المبين آيت الله شاهرودي خراساني (قده)  ؛ انتشارات امير كبير و پژوهشكده باقر العلوم قم.
26 امامت، کتاب درسی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، 1392
27 خدا در تصور انسان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران  أسماء و صفات خدا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران  ، 1393
28 اسماء و صفات خدا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران  أسماء و صفات خدا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران  ، 1393
29 حقوق مردم در حکومت، از نگاه نبوی، ج 14، کانون اندیشه جوان و نشر معارف، تهران، 1394
30 مدارا و خشونت، از نگاه نبوی، ج 15، کانون اندیشه جوان و نشر معارف، تهران، 1394
31 تحقيق، تصحيح و پاورقي كتاب حق المبين آيت الله شاهرودي خراساني (قده)  ؛ انتشارات امير كبير و پژوهشكده باقر العلوم قم. 1392
32 علم و اراده الهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران 1394

 

33 راز خلقت و بقا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران 1395
34 قاعده الواحد (زیر چاپ)

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
1 تعلیقات برکتاب الاسلام یسائل المسیحیه، مرکز گفتگوی ادیان، تهران زیر چاپ
2 زیر چاپ
3

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعة مربوط)

1 اسلام و تكثر قرائت‌ها، ش 17 ، زمستان 1379 فصلنامه قبسات
2 زبان قرآن از منظر علامه طباطبايي  ش 25 ، پاييز 1381 فصلنامه قبسات
3 وحي تجربه ديني يا عرفاني، ش 26 ، زمستان 1381 فصلنامه قبسات
4 فلسفه نياز به دين و پيامبران ، ش 27 ، بهار 82 فصلنامه قبسات
5 كاركرد دين در انسان و جامعه، ش 28 ، تابستان 82 فصلنامه قبسات
6 كيفيت نزول قرآن و رهيافتهاي گوناگون آن ، ش 29 ، پاييز 82 فصلنامه قبسات
7 نقد نظريه برهان ناپذيري وجود خدا، ش 35، بهار 84 فصلنامه قبسات
8 خداشناسي فطري، ش 36، تابستان 84 فصلنامه قبسات
9 نقد مدعيات قرآني پلوراليزم، ش 37 ، پاييز 84 فصلنامه قبسات
10 اثبات خدا در قرآن ، ش 41 ، پاييز 85، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
11 تبكيت در تبكيت ، ش 41، پاييز 85، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
12 امامت علي (ع) و توجيه مخالفان، ش 45، پاييز 86، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
13 نقش پيامبر در وحي ، ش 47، بهار 87، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
14 نگاهی نو در معاد جسمانی ش 58، زمستان1389، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
15 امکان تعریف و توصیف خدا، ش 62، زمستان 1390، مجله علمی پژوهشی فصلنامه قبسات
16 نگاهي به عالم ذر ، كيهان انديشه ، ش 58، بهمن 73 مجله كيهان انديشه
17 كاوشي در تجسم اعمال ، ش 68، مهر 75 مجله كيهان انديشه
18 تأملي در جاودانگي عذاب كفار ، ش 4-72 ، خرداد، مهر 76 مجله كيهان انديشه
19 آفرينش كافر در قلمرو و عقل و دين، ش 76 ، بهمن 76 مجله كيهان انديشه
20 اسلام و نسخ اديان ، ش 83 ، فروردين 78 مجله كيهان انديشه
21 كندوكاوي در مباني نظري سكولاريزم، ش 27، زمستان 77 مجله معرفت
22 تقابل مشي ائمه با سكولاريزم، ش 29، تابستان 78 مجله معرفت
23 خشونت يا عقلانيت احكام اجتماعي اسلام ، ش 30 ، پاييز 78 مجله معرفت
24 تأملي در مستندات قرآني پلوراليزم، ش 32 ، بهار 79 مجله معرفت
25 چيستي و فاعل معجزه از منظر متكلمان و فلاسفه، ش 51 ، اسفند 80 مجله معرفت
26 مشروعيت جنگهاي امام علي (ع) ، ش 65، ارديبهشت 82 مجله معرفت
27 پلوراليزم ديني از منظر امام خميني، ش 88 ، فروردين 84 مجله معرفت
28 كافر مسلمان و مسلمان كافر، ش 4 ، پاييز 76 كتاب نقد
29 جامعه مدني، سكولار يا ديني؟ ، ش 9 و 10 ، زمستان 77 كتاب نقد
30 اسلام و بردباری مذهبی، ش 14 و 15، بهار و تابستان 1379و بازچاپ در: کیهان، 11مهر 1390، ص 6 كتاب نقد
31 تعارض امامت و خاتميت ، ش 38 ، بهار 1385 كتاب نقد
32 نگاه اقبال و شريعتي به خاتميت، صواب يا ناصواب، ش 38،بهار1385 كتاب نقد
33 ماهیت وحی ش 49، سال 1387 كتاب نقد
34 دلایل عقلی بهائیت، ش 52 و 53، پائیز و زمستان 1388 كتاب نقد
35 مهدی موعود فرزند امام حسن عسکری

 

ش 53 و52، پائیز و زمستان 1388 كتاب نقد
36 كاوشي در كيفرهاي اخروي ، ش 7 ، پاييز 75 نامه مفيد(علمی پژوهشی)
37 مسأله شر ادراكي در حكمت متعاليه ، ش 9، بهار 76 نامه مفيد(علمی پژوهشی)
38 مسأله شر از ديدگاه متكلمان ، ش 11 ، پاييز 76 نامه مفيد(علمی پژوهشی)
39 نظريه جدا انگاري امامت، از اصول دين ، ش 14 ، تابستان 77 نامه مفيد(علمی پژوهشی)
40 نگاهي به يك بيت حافظ در مسأله شر ، ش 15 ، پاييز 77 نامه مفيد(علمی پژوهشی)
41 مشروعيت حكومت اسلامي از منظر استاد مطهري ، ش 17 ، بهار 78 نامه مفيد(علمی پژوهشی)
42 اسلام، قرائت‌ها و امام خميني، ش 20 ، زمستان 78 نامه مفيد(علمی پژوهشی)
43 سكولاريسم و نقد مباني آن،‌ حكومت اسلامي، بهار 83 ، ش 31 فصلنامه حكومت اسلامي
44 نيم نگاهي به اسلام و دموكراسي ، ش 41 ، پاييز 85 فصلنامه حكومت اسلامي
45 جايگاه مردم در حكومت نبوي، ش 42 ، زمستان 1385 فصلنامه حكومت اسلامي
46 جايگاه مصلحت در سيره معصومان، ش 44، تابستان 1386 فصلنامه حكومت اسلامي
47 جايگاه مصلحت در تشريع احكام اجتماعي، ش 46 ، زمستان 86 فصلنامه حكومت اسلامي
48 مباني حكومت مردم سالار ديني، ش 80 ، آذر 81 هفته نامه پگاه
49 اهل سنت و سنت لعن ، ش 92، ارديبهشت 82 هفته نامه پگاه
50 پژوهشي در عصمت، ش 7-135 هفته نامه پگاه
51 زبان دين از منظر علامه طباطبايي، ش 160-158 ، ارديبهشت 1384 هفته نامه پگاه
52 زبان دين از منظر امام خميني ، ش 159 ، فروردين 84 هفته نامه پگاه
53 علم الكلام و التعدد المذهبيه، نصوص معاصره، پاييز 2005 م ، ش 4 بيروت
54 خلود الشریعه: دراسة فی المعییر، قبسات، ش1، ربیع 1432ق ، بیروت
55 «القرآن الكريم : كلام الله أو كلام النبي(ص)؟ نصوص معاصره، العددان 17 و 18 السنة الخامسة؛ النظرية العرفانية في النزول القرآني اللفظي» ، بیروت
56 حقیقة الإعجاز و فاعله: تجاذب نظریات بین الفلاسفة و المتکلمین، قدردان قراملکی، محمد حسن – مترجم: آل نجف، حسن، نصوص معاصرة » شتاء 1432 – العدد 21، بیروت
57 جاودانگي شريعت و ملاكهاي آن، مجله فقه وحقوق ، زمستان 83، ش 3
58 قرآن و پلوراليزم ، بينات ش 16 ، زمستان 76
59 ريشه‌هاي سكولاريزم، وارش ش 1-2-3 ، سال 76
60 تكثر اديان در انديشه شهيد مطهري، وارش ، ش 3 ، فروردين 77
61 تحقيقي در مرجع استثناء در جملات متعاطف، مجله تخصصي فقه و اصول، ش 3 ، زمستان 1386
62 نيم نگاهي به مقاله علم و اختيار، مجله كلام اسلامي، ش 31 ، پاييز 1378
63 اعجاز و جهان عليت، مجله كلام اسلامي، شماره 38 و 39 ، تابستان و پاييز 1380
64 نقدي بر نقد: «قرآن و پلوراليزم»، پژوهشهاي قرآني ش 33 ، بهار 82
65 ارتداد و پاسخهاي متفاوت، فصلنامه علوم سياسي، ش 18 ، تابستان 81
66 مكتب علوي و ياد سپاري اصل نصب در امامت، فصلنامه تخصصی علوم اسلامي، ش 1 ، بهار 85
67 جایگاه و منزلت انسانی زن، مجله کوثر معارف، شماره 12، زمستان 1388
68 تأملی در کارکرد دین، فصلنامه حکمت و فلسفه دانشگاه آزاد کرج ، ش 1، پائیز 1388
69 تناسخ و شبهات دینی آن، مجله علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، ش 21، تابستان 1389
70 شر ادراکی از دیدگاه صدر المتالهین، مجله علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی، با همکاری قربانعلی کریم زاده و احد فرامرز، ش 25، تابستان 1390
71 اختیار، قانون علیت و دترمینیسم، دوفصلنانه علمی پژوهشی انسان پژوهی دینی، شماره 23، بهار و تابستان 1389
72 اخلاق پژوهش ، مجله علمی پژوهشی، راهبرد فرهنگ، شورای انقلاب فرهنگی، 1389، شماره 8 و 9،
73 سکولاریزم، ماهنامه ذکرحزب موتلفه اسلامی، ش 53، بهمن 1389
74 پلورالیزم دینی ناسازگار با قرآن، فصلنامه تخصصی مطالعات تفسیری ، پاییز 1389، ش 3
75 جایگاه عقل و فلسفه در تفسیر دین از منظر استاد مطهری، فصلنامه علمی تخصصی تماشاگه راز، پاییز 1391،ش 3
76 مباني حاكميت مردمي در اسلام و انديشه امام خميني، مجموعه آثار كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي، ج 2
77 ولايت يا نظارت فقيه؟ مجموعه آثار كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي، ج 4 ، قم
78 مردم سالار ديني از ديدگاه علامه طباطبايي، همايش بين المللي مردم سالار ديني ، دانشگاه علامه طباطبايي ، مندرج در مجموعه مقالات، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1385
79 وحي و نبوت از منظر امام خميني، كنگره انديشه‌هاي اخلاقي وعرفاني امام خميني، بهار 82 13
80 ماهيت و مؤلفه‌هاي امامت از منظر امام خميني، مندرج در: مسايل كلامي از ديدگاه امام خميني، موسسه نشر آثار امام خميني
81 اهميت و جايگاه امامت از منظر امام خميني، مندرج در: مسايل كلامي از ديدگاه امام خميني، موسسه نشر آثار امام خميني
82 مرجعيت علمي و ديني امامان از منظر امام خميني، مندرج در: مسايل كلامي از ديدگاه امام خميني، موسسه نشر آثار امام خميني‌
83 اثبات امامت امام علي (ع) از منظر امام خميني، مندرج در: مسايل كلامي از ديدگاه امام خميني، موسسه نشر آثار امام خميني
84 زبان دين از منظر امام خميني، مندرج در: مسايل كلامي از ديدگاه امام خميني، موسسه نشر آثار امام خميني
85 پلوراليزم ديني، مندرج در: مسايل كلامي از ديدگاه امام خميني، موسسه نشر آثار امام خميني
86 امامت از منظر استاد مطهري، ارائه به همايش اندیشه های قرآنی شهید مطهری، مندرج در مجموعه مقالات برگزیده همایش به همین نام، ج2، جامعه المصطفی العالمیه، قم1388
87 مقاله اسلام، دانشنامه كلام اسلامي ـ زير نظر آيت الله سبحاني، موسسه امام صادق (ع) قم، 1387
88 مقاله ابليس، دانشنامه كلام اسلامي ـ زير نظر آيت الله سبحاني، موسسه امام صادق (ع) قم، 1387
89 جهاد: دانشنامه امام علي (ع)، زير نظر علي اكبر رشاد، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي، تهران، 1385
90 دكترين مهدويت و پلوراليزم، همايش بين المللي دكتر مهدويت، مندرج در: مجموعه آثار برگزيده دومين همايش بين المللي دكتر مهدويت، ج 1، موسسه آينده روشن، قم، 1385
91 تساهل و خشونت در سيره نبوي، همايش پيامبر اعظم (ص)، (خرد جاودان)، دانشگاه اصفهان 1386
92 نزول قرآن از ديدگاه آيت الله معرفت، مندرج در مجموعه مقالات معرفت قرآنی، یادنگار آيت الله معرفت، ج3، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،تهران، 1387
93 قرآن ناسازگار با پلورالیزم دینی، همایش قرآنی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، قم، 1389
94 هم خدا و هم مردم(تبیین نظریه مطهری در باره ولایت فقیه)، هفته نامه پنجره، سال چهارم، شماره 132، اردیبهشت 1391
95 نقش قرآن بر علم کلام، همایش تأثیر قرآن بر علوم انسانی، سازمان بسیج اساتید کشور، مشهد، شهریور، 1391
96 مبانی کلامی پیشرفت، همایش الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی، تهران، اردیبهشت 92
97 تاملی در ادله منکران علم پیشین خدا، ش 67، بهار 1392 فصلنامه قبسات
98 تأملی در خلقت از عدم بهار 1393 فصلنامه قبسات
99 مبانی کلامی پیشرفت،  مجله علمی پژوهشی 94 فصلنامه قبسات

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
1
2
3
4
5

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
1
2
3

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1
2
3
4
5

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1
2
3

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
1
 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1
2
3

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1
2
3
4

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال(تاريخ دفاع) نام و نام‌خانوادگي دانشجو
1  

عالم برزخ ماهیت و ویژگی ها

راهنما-كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1383 عبد الله واعظی
2  کارکردهای دین در جامعه سنتی و مدرن مشاور-كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1385 امان الله فصیحی
3  بررسی تطبیقی علیت از دیدگاه هیوم، شهید مطهری راهنما-كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی 1388 علی موحدی
4  ولایت تکوینی و تشریعی امام و حاکم از نگاه امامیه و اهل سنت راهنما- كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1386 اکبر علی مخلصی
5  دلالت معجزه كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1386 محمد علی حامدی
6  نقد بخش امامت کتاب الاربعین فخر رازی كراهنما- ارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1385 رسیم رضا سبحانی
7 چالش ها و بحرانهای سیاسی ، اجتماعی تشیع در دو سده  نخست اسلامی مشاور- كارشناسي ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1386 محمد خان بابائی ساعنلو
8  رابطه اخلاق و سیاست مشاور- كارشناسي ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1387 مرتضی بیات
9  آئین دوست یابی در نهج البلاغه مشاور- كارشناسي ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1387 محمد رضا بهاری
10  بررسی معراج رسول خدا(ص) و پاسخ به شبهات آن راهنما- كارشناسي ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1389 حسین غلامی
11  نقد پلورالیسم دینی و تکثر گرائی مشاور- كارشناسي ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1389 سید عبد الله هاشمی
12  قضا و قدر راهنما- كارشناسي ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1384 علیرضا حیدر زاده
13  کارکرد دین مشاور- كارشناسي ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1385 اسد رشیدی
14  کارکرد دین در جامعه سنتی و مدرن مشاور- كارشناسي ارشد/

مرکز جهانی علوم اسلامی

1385 امان الله فصیحی
15  آزادی انسان از منظر کلام انسانی مشاور- كارشناسي ارشد/

مرکز جهانی علوم اسلامی

1383 بومانعلی جعفری
16  تکامل جامعه در عصر ظهور راهنما- كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1389 محمد انور راسخ
17  اصل علیت از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا راهنما- كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1385 محمد موسی حمیدی
18  مساله شر از دیدگاه امام علی(ع) كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1389 محمد علی مهدوی
19  نقد دیدگاه مجتهد شبستری در باب نظریه قرائت های مختلف از دین راهنما- كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1389 میرزا حسین
20  جهانن شمولی آموزه های قرآن راهنما- كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1389 سید حبیب الله طاهری
21  عقل و دین راهنما- كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1384 سید ذاکر حسین پارسا
22  علل پیشرفت و انحطاط مسلمانان راهنما- كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1382 عبد المالک کریمی
23  توحید و  شرک از دیدگاه سلفیه و امامیه راهنما- كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1385 شمعون حیدر
24  الدیمقراطیه راهنما- كارشناسي ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1385 سید هاشم میلانی
25  براهین آفاقی خداشناسی ك راهنما- ارشناسي ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1390 حسن قربانزاده یامچی
26  مبانی و زیر ساخت های فهم دین راهنما- دكتري  / مرکز مدیریت حوزه 1388 حمید رضا شاکرین
27  وحی از دیدگاه ملاصدرا و فخر رازی راهنما- كارشناسي ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1389 احمد شعبانی
28  مساله شر در کتاب وسنت و مقایسه آن با دیدگاه صدر المتالهین مشاور-دکترا-  دانشگاه تهران بهمن 90 قربانعلی کریم زاده
29  بررسی انظار و آراء درباره کلام جدید داور- مرکز مدیریت حوزه 1388 مجتبی ارشاد
30  اسلام و اباحی گری – داور-  كارشناسي ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1386 محمد تقی رکنی لموکی
31  عالم ذر داور- كارشناسي ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1385 سید امین موسوی
32  مساله شر در کلام و فلسفه اسلامی داور- مرکز مدیریت حوزه 1387 حسین  علیدادی سلیمانی
33  علم پیشین الهی و اختیار انسان داور- دكتري  / مرکز مدیریت حوزه 1384 محمد تقی سهرابی فر
34  مهدویت از دیدگاه زیدیه و اسماعیلیه داور- كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1384 براتعلی صاحبی
35  منشأ دین داور- كارشناسي ارشد/ جامعه المصطفی العالمیه 1384 میر عزیز الله امینی
36  نقد و بررسی سکولاریزم در اسلام و مسیحیت داور- كارشناسي ارشد/ مرکز مدیریت حوزه 1385 مرتضی رستگاری
37  معیارهای نقد و بررسی از دیدگاه اسلام داور- كارشناسي ارشد/ مرکز مدیریت حوزه

 

 

1383 اصغر بابائی ساخمرسی
38 قرآن و سکولاریسم، راهنما، سطح 3، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، شهریور 1390
39 تحلیل و بررسی ازدواج های پیامبر(ص) ، سجاد خراطی، راهنما، سطح 3، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، شهریور 1390
40 نقش فلسفه در فهم قرآن، محمد هادی اکبری، کارشناسی ارشد، راهنما، جامعه المصطفی العالمیه، شهریور 1390
41 بررسی آیات متشابه در حوزه عصمت پیامبر اکرم(ص)، سید محسن کاظمی، ارشد، داور، دانشگاه معارف، قم، 24شهریور 1390
42 رفتار شناسی مردم در مقابل پیامبر(ص)، حلیمی، دکتری، داور، دانشگاه معارف، قم، 14 مهر 1390،
43 حقیقت معجزه و کرامت از منظر کلام اسلامی، ارشد، محمد امین سلطانی، راهنما، جامعه المصطفی العالمیه، آذر، 1390
44 تکامل شخصیت پیامبر و ارتباط آن با تکامل دین و شریعت، ارشد، جمال الدین سلیمانی، راهنما، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 25 بهمن 1390
45 نقد و دراسه أسس العلمانیه و ادلتها من منظار قرآنی(نقد و بررسی مبانی و ادله سکولاریسم از منظر قرآن)، کاظم نورالموسوی ، ارشد، راهنما، جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه امام خمینی، اردیبهشت 1391
46 ماهیت و ویژگی های عالم برزخ در روایات معصومیین، اکبر منتشلو، ارشد، راهنما، دانشگاه معارف اسلامی، 22 اردیبهشت 1391
47 فلسفه امامت، نیاز علی لهر، راهنما، جامعه المصطفی العالمیه،  راهنما، اردیبهشت 1391
48 تحلیل دیدگاه امامیه و اهل سنت در مساله رؤیت خدا، ابراهیم توکلی مقدم، راهنما، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،خرداد 1391
49 ضروری دین و مذهب از نگاه فقهاء و متکلمان، سید علی موسوی مددی، راهنما، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1390
50 مرجعیت علمی اهل بیت از دیدگاه خلفاء ثلاثه و ائمه اربعه اهل سنت، جواد حیدر هاشمی، جامعه المصطفی العالمیه، مدرسه امام خمینی، مشاور، تیر 1391
51 امامت از نگاه نهج البلاغه، راهنما، علی فقیر، جامعه المصطفی، راهنما،  خرداد 1391
52 نقد برجسته ترین مبانی مدرنیته، محمد علی صدیقی، جامعه المصطفی، راهنما،  خرداد 1391
53 تطور مساله قضا و قدر در کلام اسلامی، عبد العزیز حسینی، راهمنا، جامعه المصطفی، راهنما،  خرداد 1391

 

 

 1. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)
ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1
2
 1. ارزیابی تحقیقات و آثار
ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
1 دین اسلام و خشونت، رویکرد تاریخی (28/8/1385) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
2 امام علی (ع) و چالش‌های عصر خلافت (15/12/1386) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
3 امامت و مولفه‌های دموکراسی (1/11/1386) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
4 برگرد تناسخ در گذرای فلسفه اسلامی (25/12/1386) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
5 تاملی در مکتب در فرایند تکامل (25/12/1386) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
6 ادراکات لحظات نزدیک به مرگ در میزان کلام اسلامی (6/4/1387) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
7 بررسی نقش جبرئیل در فرایند وحی قرآنی. (14/10/1387) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
8 پژواک مهدی از دیدگاه منطق فازی. (19/5/1387) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
9 فلسفه وحی در حکمت (5/6/1387) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
10 قرائت نبوی از جهان در بوته نقد (10/10/1387) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
11 نگرش نقادانه بر عصمت آدم. (14/10/1387) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
12 آئین زرتشت و عقیده ثنویت (29/2/1388) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
13 برهان علیت و شبهات فلسفه جدید غرب (3/12/1388) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
14 معناشناسی اسماء و صفات خداوند از دیدگاه علی(ع) (15/6/1388) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
15 ناواقع گرایی در باب خداوند در اندیشه کیو پیت (23/6/1388) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
16 نقد نظریه تفکیک . تباین عرفان و اسلام. (22/10/1388) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
17 اسلام و تسکین رنج و غم. (4/12/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
18 بررسی کارکرد‌ دین اسلام در معنابخشی به زندگی. (5/10/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
19 برهان علیت (19/1/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
20 تبیین و بررسی سازگاری با ناسازگاری اصالت وجود صدرایی و مساله ابطال تناسخ. (8/8/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
21  تکمل در آفرینش انسان از نگاه اندیشمندان معاصر. (6/9/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
22 تنش زایی محرمات. (4/8/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
23 جایگاه نفس و بدن در عوالم ذر (5/8/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
24 جستاری در حقیقت فلسفه و همسویی آن با عرفان (17/4/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
25 چالش‌هایی ئر بحث شرور و پاسخ‌هایی از فلسفه صدرایی (4/8/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
26  رابطه عقل و ایمان در آثار ملا محسن فیض کاشانی. (8/9/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
27 رهیافت فلسفی – عرفانی در رابطه خدا باوری . خودیابی (17/4/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
28 ژرفای اندیشه در معرفی مفهوم تصوری خدا. (26/4/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
29 عقل کل ختمی و عقلانیت علمی و عملی. (4/10/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
30 کارکرد‌های اجتماعی دینداری در قرآن و حدیث. (5/4/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
31 کارکردهای دینداری در قرآن و حدیث. (23/8/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
32 مبادی مصدر شناختی تعقل در دین از منظر قرآن و حدیث. (8/8/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
33 مفهوم خدا از دیدگاه ابن سیناو ملاصدرا (19/1/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
34 نقد اعتلار کلامی نظریه کمبود منابع زیستی در آیات قرآن کریم. (5/10/1389) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
35 بداء در قرآن کریم (11/10/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
36 بررسی کلامی ـ فلسفی مسئله موجودیت فعلی بهشت و دوزخ. (16/9/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
37 بررسی مفهوم خدا در الاهیات وجود مک‌کواری و نقد آن از منظر حکمت اسلامی. (6/8/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
38 بررسی و تحلیل انتقادی اهمّ نظرات مفسّران فریقین در تبیین عصمت حضرت آدم(ع) (14/7/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
39 تبیین سرشت وحی نبوی. (8/8/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
40  تحلیل و بررسی رویکرد توماس آکوئینی به برهان صدیقین ابن سینا (22/11/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
41 توحید و ولایت در حدیث سلسلة الذهب. (11/8/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
42 جایگاه و فوائد شیطان در نظام احسن از منظر حکمت متعالیه. (7/8/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
43  شبیه انگاری نفس انسان به خدا از منظر امام خمینی. (19/6/1390). پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
44 شرط باورمندیِ گزاره های دینی و نتیجه آن در تدوین علوم انسانی اسلامی (12/12/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
45 فرجام نفس آدمی از نظرگاه سهروردی (12/12/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
46 فلسفه دین در مقام تعریف. (3/2/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
47  ماده و قوه اخروی در چشم انداز صدرایی (16/11/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
48 مبنامندی فهم و معرفت دینی و برونداد‌های آن. (4/2/1390) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
49 امامت شناختی یا تعیینی در آراء این سینا و محی‌الدین عربی (16/8/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
50 بازخوانی نظریه صرفه (2/4/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
51 بازگفت منطقی و بررسی ادلّه ضرورت دین از دیدگاه (17/3/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
52  بررسی برهان امکان و وجود ابن سینا و برهان علامت صنعتی دکارت (7/3/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
53 تجسد خدا در مسیح، اسطوره یا حقیقت (16/4/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
54  جایگاه علیّت در قرآن و روایات (2/3/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
55 نقد مبانی و پیش‌فرض‌های رویکرد کارکردگرایانه به دین (10/6/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات
56  نقد و بررسی دیدگاه ابوالحسن اشعری پیرامون اراده الهی و نسبت آن با افعال انسان (14/5/1391) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

 

 

 1. سایر موارد:

محمد حسن قدردان قراملكي در سال 1344 هجري شمسي در محله قراملك تبريز ديده به جهان گشود. وي در سال 1362 وارد حوزه علميه تبريز شد و دوره مقدمات و سطح را توانست در پنج سال با موفقيت به پايان رساند. ايشان به مدت دوازده سال از دروس خارج آيات عظام شيخ جواد تبريزي در فقه و جعفر سبحاني در اصول و در فلسفه از محضر استاد جوادي آملي و آيت الله گرامي خوشه چيني كردند. وي در اولين دوره تخصصي علم كلام مركز مديريت حوزه علميه قم شركت كرده و از پايان نامه دكتراي خود با امتياز عالي (20/19) در سال 1379 دفاع نمود. از ايشان 21 جلد كتاب و حدود 80 مقاله در مجلات و همايشهاي مختلف كشور چاپ و منتشر شده است. وي در حال حاضر دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و به پژوهش و تدريس در مقطع دکتری و ارشد در موضوعات كلامي در حوزه علميه قم اشتغال دارد كه بعضي از آثار ايشان در مراكز مختلف برگزيده شدند كه اشاره مي شود.

مطلب قبلیمحمدصفر جبرئیلی
مطلب بعدیمحمد جداری عالی