فرج‌الله هدایت‌نیا گنجی

دانشیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: حقوق زن و خانواده

دریافت رزومه:CV Hedayatnia

پست الکترونیکی:  hedayat47@gmail.com

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
1 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1382 1395   ×××   عضو هیأت علمی
2          
3          
4          
5          

وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: . . . . . . . . . .

سطح چهار: . . . . . . . . .

اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

سطح چهار فقه و اصول 1394 حوزه علمیه قم

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

کارشناسی‌ارشد: کارشناسی ارشد

دکتری: . . . . . . . . . . . . . .

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . .

1381 دانشگاه مفید قم حقوق حقوق خصوصی

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
1 فقه و حقوق حقوق خانواده ده سال
2 فقه و حقوق حقوق زن پنج سال
3
4
5

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
1 عربی خوب خوب متوسط
2 انگلیسی متوسط متوسط ضعیف
3
4
 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
1
2
3
4
5

 

سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1 حقوق خانواده دانشگاه علم و فرهنگ پنج سال    
2 حقوق خانواده دانشگاه علم و فرهنگ پنج سال    
3 حقوق مدنی 8-1 دانشگاه علم و فرهنگ پنج سال    
4 قواعد فقه خانواده دانشکده هدی (وابسته به جامعة الزهرا) یک‌سال    
5          
6          
7          
8          

 

 

 

جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
1 کتاب سال حوزه علمیه شایسته تحسین کتاب عناوین ثانوی و حقوق خانواده
2 دین‌پژوهان حوزه علمیه منتخب کتاب داوری در حقوق خانواده
3 هفته پژوهش پژوهش برتر کتاب داوری در حقوق خانواده
4 هفته کتاب پژوهش برتر کتاب فلسفه حقوق خانواده (تألیف گروهی)
5 جشنواره علامه طباطبایی رتبه سوم کتاب اندیشه های حقوقی شهید بهشتی
6
7

 

همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
1 آموزشی جامعة المصطفی العالمیه 95-90  
2 پژوهشی قوه قضائیه 82- 79  
3 پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام 1380  
4        
5        

 

سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
1 عناوین ثانوی و حقوق خانواده تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2 داوری در حقوق خانواده تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
3 فلسفه حقوق خانواده تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
4 نشوز زوجین تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
5 اختلال جنسی و حقوق خانواده تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
6 حقوق مالی زوجه تألیف پژوهشگاه علم و فرهنگ
7 الگوی سوم: الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه تألیف بسیج جامعه زنان
8 ظرفیت حقوق در تحکیم خانواده تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
9 بررسی فقهی- حقوقی شورای نگهبان تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
10 بررسی فقهی حقوقی مجلس خبرگان تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
1 کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده تألیف 1395 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2
3

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعة مربوط)

1 نقد بخشنامه­هاي قضايي در حقوق خانواده تألیف فقه و حقوق، شماره 2، 1383
2 داوري اجباري در دعاوي خانوادگي تألیف فقه و حقوق، شماره 7، 1385
3 حق حبس زوجه براي استيفاي مهريه تألیف فقه و حقوق، شماره 14، 1386
4 نکاح معاطاتی از منظر فقه تألیف مطالعات راهبردی زنان، سال 87، شماره 40
5 ممنوعیت قراردادی تعدد زوجات تألیف نشست تخصصی بین المللی حقوق خانواده، تهران- 1387
6 نشوز زوج در فقه و حقوق خانواده ایران تألیف حقوق اسلامی، سال دهم، شماره 37، تابستان 1392
7 حدود اختیار شوهر در نهی همسر از بزهکاری تألیف حقوق اسلامی، سال 95، شماره 49
8 نگاهی نو به تفسیر نشوز زوجه در قرآن تألیف قرآن، فقه و حقوق اسلامی، 1395، شماره 4
9 مبانی نظریه عدالت استحقاقی در حقوق زنان تألیف حقوق اسلامی، شماره 42، سال 1393
10 تسهیل طلاق یا طلاق‌زدایی در حقوق خانواده ایران تألیف حقوق اسلامی، شماره 47، 1394
11 حدود اختیار زوج در طلاق خُلع تألیف فقه و حقوق خانواده، شماره 56، سال 1391
12 قواعد ثانوی در نظام حقوقی ج.ا. ایران تألیف دین و قانون، شماره 8، تابستان 1394
13 خانواده‌محوری در نظام حقوقی ج.ا. ایران تألیف دین و قانون، شماره 10، 1395
14 اصل منع امساک اضراری در روابط خانوادگی تألیف تماشاگه راز، شماره دوم، تابستان 1391

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
1
2
3
4
5

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
1
2
3

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 همایش بین المللی تخصصی  حقوق خانواده مولف و دبیر علمی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 1387
2 همایش علمی اجتهاد و نوآوری- بیروت مؤلف 2011
3
4
5