علیرضا قائمی نیا

دانشیار گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: فلسفه معرفت دینی

حوزه تمحض دوم: بررسی معرفت‌شناختی فلسفه سایبر با رویکرد اسلامی

دریافت رزومه:    CV QaemiNia

پست الکترونیکی:‌ qaeminia@yahoo.com

 

سوابق تحصیل:

 1. تحصیلات حوزوی: درس خارج (ورود به حوزة علمیة قم درسال 60-61).
 2. اساتید فقه و اصول: آیت‌ا. وحید خراسانی، آیت‌ا. شیخ جواد تبریزی و آیت‌ا. فاضل لنکرانی
 3. اساتید فلسفه: آیت‌ا. جوادی آملی، آیت‌‌ا. حسن‌زاده آملی. آیت‌ا. مصباح یزدی
 4. تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی ارشد فلسفه از موسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سال79 و دکتری در رشته حکمت متعالیه و کلام از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال85-86

 

سوابق تدریس:

 1. مبانی و اصطلاحات فلسفه: دانشگاه علامه طباطبایی 82-83
 2. معرفت‌شناسی جدید: دو ترم در دانشگاه علم و صنعت
 3. هرمنوتیک: علوم قرآن و حدیث شهر ری
 4. «ماهیت وحی در کلام جدید»: دو ترم در دانشگاه مفید قم 85-86
 5. منطق ریاضی/ آموزش فلسفه/ منطق قدیم/ معناشناسی و نشانه‌شناسی/ تفکر نقدی: موسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در قم 80-86
 6. غرب‌شناسی/ کلام شیعه و معتزله/زبان تخصصی/معرفت‌شناسی/ فلسفة غرب/کلام جدید/ تاریخ فلسفه: دانشگاه باقرالعلوم (ع) در قم 80-86
 7. زبان‌شناسی و قرآن/ از زمستان 88 تا سال 96/ دانشکدة علوم حدیث قم
 8. درس معنای زندگی پردیس فارابی دانشگاه تهران دو ترم: 95-96
 9. زبان قرآن، نظریات معاصر، جامعه المصطفی العالمیه (مدرسه امام، بنت الهدی و مجتمع امین) از سال 90 تاکنون
 10. فلسفه علم، موسسه امام خمینی سال 94
 11. علم اصول(خارج بحث تعادل و تراجیح) مدرسه امام موسی کاظم ع قم از سال 95

 

تألیف و تحقیق

الف) کتاب

 1. درآمدی بر منشأ دین: نشر معارف، قم 79 (دریافت جایزه‌ی تحقیق برتر از کنگرة دین‌پژوهان 79)
 2. تجربة دینی و گوهر دین: دفتر تبلیغات اسلامی، قم 81
 3. وحی و افعال گفتاری: انجمن معارف، قم81 (جایزة کتاب سال حوزه 82)
 4. متن از نگاه متن (دور هرمنوتیکی): انجمن معارف80
 5. خاستگاه دین: انجمن معارف80
 6. نظریة معرفت (ترجمة کتاب لررLehrer): در دست انتشار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی
 7. دین، عقل، پساتجددگرایی (ترجمة کتاب Gelner ): در دست انتشار، دفتر تبلیغات اسلامی
 8. بیولوژی نصّ (نشانه‌شناسی و تفسیر قرآن): پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (حائز رتبة نخست در علوم قرآنی در نمایشگاه بین المللی قرآن در سال 89)
 9. معناشناسی شناختی قرآن (زبان‌شناسی شناختی و تفسیر قرآن): پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – 90
 10. استعاره‌های مفهومی و فضاهای قرآنی: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تابستان 96  

ب) مقالات:

 1. نظام احسن در حکمت متعالیه و فلسفة لایبنیتس/ نگاهی به فلسفة ویتگنشتاین/ قضیة لابتیه در فلسفة اسلامی/ گزاره‌های کلی و جزئی در منطق ریاضی: مجلة معرفت، از سال 70 به بعد
 2. شکاکیت/ نقش مدلها در معرفت دینی/ رئالیسم درونی/ دو نوع رئالیسم: خام و انتقادی/ مسالة علم و دین در جهان اسلام/ دین و هوش مصنوعی/ نشانه‌شناسی و فلسفة زبان/ زبان‌شناسی شناختی و مطالعات قرآنی: مقالات در مجلة ذهن از سال 82 به بعد.
 3. شبکة معرفت دینی/ کابوس تجربة دینی/ معرفت شناسی متن/ ذاتی و عرضی متن/ گسترة راززدایی از پیام متن: هرمنوتیک بولتمان: مقالات مجلة قبسات از سال81 به بعد.
 4. تجربة دینی، مدرنیسم و پست مدرنیسم/ راز رازمتن: مجلة هفت آسمان.

 

سمت‌های اجرایی:

 1. سردبیر مجلة ذهن در حوزة معرفت‌شناسی و دانش‌های وابسته: از سال 82
 2. سردبیر مجلة انگلیسی حکمت از سال 87
 3. مدیر پژوهش دانشگاه باقرالعلوم (ع) در قم از سال85 تا خرداد87
 4. هیت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (دانشیار)
 5. رئيس پژوهشكده حكمت اسلامي از سال 90 تا 92
 6. عضو كميته تخصصي گسترش علوم- وزارا علوم-سال 90
 7. مدیر گروه تفسیر دانشگاه قرآن و حدیث از تیر 94 تا سال 97
 8. مدیر گروه روش‌شناسی پژوهشکده کلام دانشگاه قرآن و حدیث از سال 93 تا سال 97

جوایز و نشان‌ها:

 1. جایزه نظریه‌پرداز برتر از جشنواره فارابی سال 89
 2. جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی سال 1390 (کتاب بیولوژی نص)
 3. جایزه کتاب فرهنگی سال 1397 (استعاره‌ها و فضاهای مفهومی قرآن)