مقاومت‌ برخی از افراد در حوزه حجاب، مقاومت در برابر مسائل مدنی است

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت توسط پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه  یکشنبه مورخ ۹ اردیبشهت ماه سال جاری به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در این هم اندیشی علمی با حضور و ارائه سرکار خانم طاهره کلانکی(مشاور امور زنان و خانواده صدا و سیما) ،‌ خانم دکتر مهری طالبی دارستانی، سرکار خانم دکتر زهرا شریف (عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده) و حجج اسلام و آقایان دکتر مسعود اسماعیلی، مهدی جمشیدی، دکتر ابوالفضل اقبالی، مهدی جهان، دکتر محمد‌رضا سنگری، دکتر محسن ردادی، دکتر محمد‌مهدی جهان پرور برگزار شد.

سرکار خانم دکتر زهرا شریف (عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده) در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت که در ادامه می آید:

وی به صورت برخط مباحث خود را در قالب دو محور پیشا حجاب و پسا حجاب آغاز کرد و گفت: در مورد پیشا حجاب نگاه‌ها مبتنی بر شرایط، مقدمات و اموری است که این پدیده را در اکنونِ خود خلق می‌کند و به نظر می‌رسد تا به این رویکرد پیشاحجابی توجه نکنیم موفق نخواهیم شد.

عضو هیات علمی پژوهشکده زن و خانواده ادامه داد: ما در مباحث، رویکردها و نکات تربیتی خود یک سری ریل گذاری‌ها را می‌توانیم به عنوان مقدمات و پیشا حجاب داشته باشیم که در صورت عدم توجه به آنها به نتیجه نخواهیم رسید، برای مثال دختری که در جهان امروز پوشش خاصی دارد، ما در حوزه تربیتی در مورد او چه کار می‌توانیم بکنیم؟ این جمله در مورد حجاب معروف است که: «حجاب مصونیت است نه محدودیت»، اتفاقا حجاب برای یک دختر نُه ساله محدودیت است یعنی وقتی به او در گرمای تابستان می‌گویید که حجاب محدودیت نیست او با خود فکر می‌کند که این پارچه در این گرما اگر محدودیت نیست پس چیست؟ لذا برای پذیرفتن این واقعیت، بایستی در کودکی برایش توضیح دهیم که یک سری محدودیت‌هایی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی وجود دارد که باید بپذیریم، بنابراین لازم است در یک بازبینی و مداقه از بیان یک سری واقعیات نهراسیم و روی روش تعلیم و وجه رسانه‌ای آن کار کنیم.

شریف افزود: وقتی می‌گوییم مسائل زنان همواره این پرسش برای من مطرح است که مسائل کدام زنان؟ وقتی از حجاب نیز صحبت می‌کنیم همین مساله وجود دارد؛ حجاب زنان ساکن در شمال ایران با مناطق کردنشین متفاوت است، حجاب در شمال و جنوب تهران متفاوت است، با این نگاه حجاب یک ویژگیِ طیفی دارد و بسیاری از مسائل را در برمی‌گیرد از جمله مسائل قومیتی، لذا توجه به این موارد به عنوان مولفه‌های پیشاحجاب باعث می‌شود که ریل گذاری بر اساس واقعیات و عینیات جامعه صورت پذیرد.

این پژوهشگر گفت: توجه به سطح نگرش و شناخت افراد از حجاب مولفه پیشینی دیگری است. گاهی با خانواده‌هایی مواجهیم که تلقی‌شان از حجاب به عنوان امر شرعی متفاوت است، به بیان دیگر در منظومه شناختی این خانواده‌ها حجاب به گونه‌ای تعریف شده که محتوای اعتقادی آنها به معنای مخالفت دینی نیست و گاهی مقاومت‌ها در حوزه حجاب، در واقع مقاومت در برابر مسائل مدنی است که در جامعه وجود دارد که در قالب مخالفت با حجاب خود را نشان می‌دهد.

شریف در ادامه با اشاره به بحث پسا حجاب گفت: ما در حجاب به مشکل برخوردیم و طبیعی است که هر دولتی و نَه فقط جمهوری اسلامی در مورد مسائل آنیِ خود نیازمند قوانین فوری هستند، اما من به عنوان کسی که اعتقاد دارد تاملات در این عرصه نقش‌ آفرین است این سوال را مطرح می‌کنم که باید چه اقدامی انجام دهیم؟ در مورد افراد متخلف از این قانون چه کنیم؟ این موضوعی است که باید از چند جهت مورد توجه قرار گیرد و جای کار پژوهشی دارد. حفط کرامت انسانی و سرمایه اجتماعی از زمره اولویت های این عرصه است‌