چشم انداز سال ۱۴۰۳ گروه ادبیات اندیشه

دکتر محمدرضا سنگری رئیس گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در یادداشتی از چشم انداز سال آینده این گروه خبر داد که در ادامه می خوانید.

گروه ادبیات اندیشه، به فضل و عنایت الهی در تداوم برنامه‌ها و اعتلای بخشی به فعالیت‌های خود در سال آینده، چشم انداز ذیل را برای خود ترسیم کرده است.

  1. همکاری و تعامل با محیط‌های علمی به ویژه دانشگاه‌ها برای تحقق اهداف گروه و بهره‌ وری از ظرفیت علمی دانشگاه ها چه در مشارکت‌ها و همفکری‌ها و چه در نشست‌های علمی خواهد داشت.
  2. جز نشست‌های علمی و سمینارها و کرسی‌های ترویجی، پویه‌ای عالمانه و فعالانه در پرداختن به مسائل نو پدید اجتماعی در عرصه ادبیات از برنامه‌های سال آینده (۱۴۰۳) خواهد بود.
  3. تکاپو برای تعامل درون گروهی و مشورت‌ها و مباحثه‌ها، به باروری گروه ادبیات اندیشه یاری خواهد رساند. با عنایت به ظرفیت علمی گروه این امر امکان‌پذیر و دستاوردهایی ارجمند خواهد داشت، که تجربه‌های پیشین موید آن است.
  4. یکی از نیازهای اساسی در پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی، همکاری گروه‌ها با هم و مشارکت در برگزاری نشست‌ها و همایش‌هایی است که موضوع آنها مشترک میان دو یا چند گروه می‌تواند باشد، تجربه‌های ارزشمند گذشته نشان می‌دهد این هم افزایی نه تنها برای گروه که برای مجموعه اندیشکده موثر و کارا خواهد بود.
  5. جست و جو برای مشارکت‌یابی و شناسایی ظرفیت‌های برون پژوهشگاهی از دیگر اقدامات گروه ادبیات اندیشه خواهد بود. چاپ کتاب فلسفه ایده اولیه داستان اثر آقای دکتر احمد شاکری با مشارکت حوزه هنری انقلاب اسلامی موید این سودمندی و نقش آفرینی مشارکت و تعامل است.
  6. مرور و مطالعه ضعف های گذشته در برنامه‌ها و شناخت کاستی‌ها و حفره‌ها در حوزه ماموریت‌های گروه ادبیات اندیشه از جمله تولید مقاله علمی از دیگر نکات مهم در بازنگری برنامه‌ها و جبران ضعف‌های احتمالی است.
  7. بازنگری اهداف و ماموریت‌ها و چشم اندازهای گروه ادبیات اندیشه در جلسات کارشناسی گروه و سپس در طی سه جلسه پژوهشکده در اسفند ماه پشتوانه و تکیه‌گاه حرکت سخته تر و ساخته‌تر گروه ادبیات اندیشه خواهد بود.گروه ادبیات اندیشه در سال آینده با نشاط، توکل، توسل، تعهد و با همه زاد و توان خواهد کوشید تا با فرصت سازی و حرکت هوشمندانه و بصیرتمندانه، در تحقق آرمان‌های مقدس جمهوری اسلامی به ویژه با اتکا به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی قدم‌هایی مطمئن‌تر و بلندتر بردارد.

در این راه رهنمودها، هدایت‌ها، دستگیری‌ها و نقد و نظرهای مناسب دوستان راهنما و راهگشا خواهد بود.