جلسات ۷۳۳ تا ۷۳۵ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از دبیرخانه شورای علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

جلسات ۷۳۳ تا ۷۳۵ شورای علمی دانشنامه، جمعه ۵ آبان ماه سال جاری، با حضور حضرات آیات و حجج اسلام والمسلمین سید محمد غروی، علی اکبر رشاد، احمد قدسی، ابوالقاسم مقیمی، سعید داودی، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، اکبر زراعتیان و احمد مهدی زاده به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

لازم به ذکر است در این جلسات مقالات “عده و میزان” بررسی و مشروط به اعمال مصوبات، به تصویب رسید.