آیین تقدیر از برترین‌های علوم و معارف قرآن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیین تقدیر از برترین‌های علوم و معارف قرآن کریم با حضور حجت الاسلام محمدعلی اسدی نسب مدیر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

در این مراسم تقدیر از برترین‌های علمی علوم و معارف قرآن کریم با حضورحجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی اسدی نسب در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران برگزار شد.

همچنین در این مراسم از کتاب مبانی قرآن شناسی علم دینی به قلم حجت الاسلام والمسلمین اسدی نسب نیز تجلیل به عمل آمد.
در مقدمه این کتاب آمده است قرآن کریم بهترین و استوار‌ترین مسیر اصلاح فرد و جامعه در نیل به سعادت ابدی است؛ این کتاب آسمانی در برابر هر نظر، نظریه و مکتبی در باب برنامه سعادت زندگی بشری، سخن برای گفتن دارد؛ چرا که “تبیاناً لکل شئ” (نحل/۸۹) است. آیات فراوانی با صراحت و اشارت به مسائلی می‌پردازد که در علوم انسانی قابل طرح است و می‌تواند به آن‌ها رنگ و جلوه‌ای ‌بخشد که با لحاظ شرایطی، علوم مربوطه را از منظر اسلامی قابل قبول نماید. به شکلی که بتوان نام آن را علم اسلامی گذاشت، اسلامی کردن علم دینی و یا علوم انسانی، از مسائل پرچالش در حوزه علم‌شناسی و دین‌شناسی است. در این موضوع، مسائل مختلفی قابل طرح است از جمله امکان و ضرورت دینی‌کردن علم به ویژه علوم انسانی. دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلفی در این باره شکل گرفته است که در مجموع دو طیف مهم وجود دارد یکی طرفدار اسلامی سازی علوم انسانی و دیگری منکر آن است. رویکرد انکاری به شکل مبنایی طرح علوم انسانی اسلامی را به چالش می‌کشد و اسلامی کردن این علوم را با نفی چهار محور عمده: «امکان و شدنی»، «جواز و روامندی»، «مطلوبیت و سودمندی» و «ضرورت و بایستگی»  علوم انسانی اسلامی را غیرمعقول یا ناحکیمانه می‌انگارد؛ این تحقیق در صدد پاسخ دهی مبنایی و غیر مستقیم غیر مستقیم به به این شبهات است.