سومین پیش‌نشست همایش نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم انسانی برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سومین پیش‌نشست علمی با موضوع ”نقش انقلاب اسلامی در توسعه و تعمیق دانش عرفان اسلامی” در راستای همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» سه‌شنبه ۱ آبان ماه در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

در این نشست که با همکاری گروه سیاست و گروه عرفان پژوهشگاه برگزار شد، حجت‌الاسلام محمدجواد رودگر، عضو هیأت علمی گروه عرفان پژوهشگاه به عنوان ارائه‌دهنده برای روشن شدن نقش انقلاب اسلامی در توسعه و تعمیق دانش عرفان گفت: برای روشن شدن این نقش باید به چندین محور توجه ویژه داشت. نخستین محور شناخت وضعیت دانش عرفان قبل از انقلاب اسلامی درمراکز آموزشی – پژوهشی حوزه و دانشگاه
و همچنین شناخت وضعیت دانش عرفان بعد از انقلاب اسلامی درمراکز آموزشی – پژوهشی حوزه و دانشگاه است. دومین محور شناخت کمی و توسعه ای دانش عرفان درمراکز آموزشی – پژوهشی حوزه و دانشگاه و در ادامه شناخت کیفی و تعمیقی دانش عرفان درمراکز آموزشی – پژوهشی حوزه و دانشگاه است.

در ادامه این نشست گزارش توسعه دانش عرفان در مراکز حوزوی و دانشگاهی(دولتی، آزاد و پیام نور) در دو ساحت آموزشی و پژوهشی در مراکز ذیل مورد توجه قرار گرفت:

۱- رشته ها و گرایش های مربوط به دانش عرفان اسلامی
۲- پژوهش ها و تحقیقات مربوط به دانش عرفان اسلامی
۳- فصلنامه های علمی – تخصصی، علمی- ترویجی و علمی – پژوهشی مربوط به دانش عرفان اسلامی
۴- انجمن های علمی مربوط به دانش عرفان اسلامی
۵- قطب های علمی مربوط به دانش عرفان اسلامی
۶- دانشکده های عرفان
۷- رشته‌ها و گرایش های مربوط به فلسفه و عرفان اسلامی، زبان و ادبیات فارسی با عنایت به برخی واحدهای درسی عرفانی، ادبیات عرفانی و عرفان ادبی
۸- سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی مربوط به عرفان و تصوف، ادیان و عرفان وعرفان اسلامی