سیدحسین فخر زارع

استادیار گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: آسیب های اجتماعی

دریافت رزومه:  CV fakhrZare

ایمیل:   fakhrezare128@gmail.com

 

تحصیلات:

 1. لیسانس علوم اجتماعی-   پروژه : اسلام و جهانی شدن با تأکیدبرجهان گرایی مهدوی(ع)؛
 2. فوق لیسانس جامعه شناسی-پایان نامه : بررسی جامعه شناختی  فمینیسم درادبیات ایران معاصر.
 3. دکتری قرآن و جامعه‌شناسی- پایان‌نامه: جهان فرهنگی قرآن، با تأکید بر مبانی
 4. خارج فقه واصول

 

فعالیت های علمی:

الف) کتاب :

عنوان ناشر توضیحات
۱ گفتمان عدالت درانقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲ فراتحلیل اندیشه شناسی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (درحال نگارش)
۳ فلسفه اجتماعی قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مرحله چاپ و نشر
۴ جهان فرهنگی قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حال انتشار
هویت اجتماعی در قران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (درحال نگارش)
۵ رمان اجتماعی انتشارات وثوق
۶ بررسی جامعه‌شناختی فمینیسم در ادبیات ایران معاصر (آماده چاپ)
۷ اسلام وجهانی شدن (آماده چاپ)
۸ مجموعه‌ اشعار و دلنوشته‌ها (آماده چاپ)

 

ب) مقالات:

عنوان مقاله درجه علمی محل چاپ و نشر
۱ بررسی تطبیقی نظریه جامعه شناختی پدیدار شناسی با مبانی نظری اسلام علمی پژوهشی مجله قبسات-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲ چیستی و هستی جامعه و همکنشی آن با اجزاء تشکیل دهنده اش علمی پژوهشی مجله معرفت فرهنگی اجتماعی- پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
۳ روش‌شناسی در بازتولید نظام اجتماعی قرآن علمی پژوهشی مجله قبسات-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴ مبانی معرفت‌شناختی در گفتمان جهان فرهنگی قرآن علمی پژوهشی مجله ذهن-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵ نسبت فرد و جامعه از منظر علامه طباطبایی علمی ‌پژوهشی مجله مطالعات فرهنگی اجتماعی
۶ رابطه سطح زندگی با انحرافات اجتماعی علمی‌ پژوهشی مجله مطالعات فرهنگی اجتماعی
۷ جامعه از منظر قرآن علمی ترویجی پژوهشنامه معارف قرآنی دانشگاه علامه طباطبایی
۸ اشرافیت دانشنامه‌ امام خمینی دفتر نشر آثار امام
۹ تأثیر متقابل فرد وجامعه دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۰ جامعه دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۱ جامعه مطلوب دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۲ جامعه منحط دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۳ فردگرایی و جمع گرایی دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۴ همسری دانشنامه‌ فاطمی(س) پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۵ جامعه دائره‌المعارف دائره المعارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی، ج۹
۱۶ روش‌‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن علمی- ترویجی مجله قرآن و علم، شماره ۱۰
۱۷ منبع شناسی قرآن و جامعه شناسی علمی- ترویجی مجله قرآن و علم شماره ۹-پاییز و زمستان۱۳۹۰
۱۸ جریان شناسی اجتماعی سیاسی روحانیت علمی- تخصصی فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۱۹ جوهره عدالت درانقلاب اسلامی تخصصی-اندیشه و تاریخ سیاسی ایران مجله زمانه، شماره‌۸۴-۸۵، سال۱۳۸۸، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۰ عدالت اجتماعی در قرآن دانشنامه قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۱ تغییرات اجتماعی در قرآن دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۲ ظرفیت اسلام در عصر جهانی شدن، دانشجویی مجله فرهنگ پژوهش ۴ دانشگاه باقرالعلوم(ع)۱۳۸۸
۲۳ ارتباط جهانی شدن و جهانی سازی با مهدویت، مجموع پرسش‌های قرآنی جوانان، جلد۶ مجموعه‌مقالات مرکزپژوهشی قرآن المهدی.

 

۲۴ مشروعیت سیاسی دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۵  

مطالعه جریان های فکری سیاسی روحانیت

از برترین پروژه‌های سال ۱۳۸۹ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(این پروژه حسب درخواست دفتر مقام معظم رهبری در آستانه ورود ایشان به قم آماده شد و گزارش آن خدمت ایشان ارائه گردید)
۲۶ فلسفه نظام رفتارهای اجتماعی دانشنامه‌ نبوی(ص) پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۷ جهانی شدن قرآن دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۸ تغییرات و تحولات اجتماعی در قرآن دانشنامه قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۹ گفتگوی بینادینی، گفتگوی تمدن‌ها آماده انتشار
۳۰ نمودهای علم وتکنولوژی درشعر معاصرایران –از مشروطیت تا انقلاب اسلامی آماده انتشار
۳۱ روش شناسی یورگن هابرماس درمطالعات اجتماعی آماده انتشار
۳۲ درآمدی درباب مدرنیته و پست مدرنیته آماده انتشار
۳۳ اندیشه ها ی اجتماعی کلود لوی اشتراوس آماده انتشار
۳۴ بررسی نقد برفلسفه حق هگل آماده انتشار
۳۵ اندیشه اجتماعی کارل مانهایم آماده انتشار

 

ج) همایش‌های ملّی و بین‌المللی

۱ روش‌شناسی ساخت نظام اجتماعی در پرتو آیات قرآن کریم همایش بین‌المللی-دانشگاه تهران همایش بین‌المللی مطالعات بین‌رشته‌ای قرآن ۱۳۹۵(مقاله برتر)
۲ مبانی هستی‌شناسی قرآن و علوم انسانی کنگره بین‌المللی کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی
۳ راهبرد جهان اسلام در جهانی سازی جغرافیای معرفتی اسلام جشنواره ‌بین المللی جشنواره ‌بین المللی خوارزمی (مقاله برتر سال۹۲)
۴ جایگاه عقلانیت، معنویت و عدالت در پیدایش و تداوم انقلاب اسلامی همایش ملّی همایش ملی سیره و معارف‌رضوی دانشگاه فردوسی(مقاله برتر)
۵ خشونت  و مدارا از منظر قرآن همایش ملّی دانشگاه معارف، همایش ملی قرآن و نهج البلاغه۱۳۸   (مقاله برتر)
۶ نسبت فرد و جامعه از منظر قرآن در تفسیر المیزان همایش ملی همایش ملی المیزان و  علوم انسانی- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷ آسیب های اجتماعی و خطر انحطاط جوامع از منظر اسلام همایش ملی همایش ملی مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام

د) ترجمه :

 1. برداشت روایی وتجربه دینی-دیویدیمانه؛
 2. برخی مقالات تخصصی جامعه شناسی .

ه) ویراستاری علمی

 1. ویراستاری علمی و محتوایی تعداد زیادی از کتب، مقالات دانشنامه ای و مجلات علمی.
 2. ویراستاری صوری و ادبی تعداد زیادی کتاب، مقالات و نشریات علمی

و) فعالیت‌های علمی دیگر

۱- کارگاه علمی در دانشکده علوم قرآنی شهرستان بجنورد   باعنوان: نرم افزارها، جستجوگرها وبانک های اطلاعاتی علوم انسانی و مقدماتی در باره نرم افزار spss (این دوره سه روزه برای اساتید دانشکده مزبور برگزار گردید)

۲- تشکیل کارگاه‌های دانشنامه‌نویسی

ز) تدریس:

 1. دروس جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی(در دوره‌های مختلف)
 2. اصول علم سیاست دانشگاه خوارزمی(در دوره‌های مختلف)
 3. مبانی جامعه شناسی دانشگاه علمی کاربری قم
 4. مبانی جامعه شناسی دانشگاه قم
 5. اصول و مبانی نقد و تفکر نقدی- کاشان
 6. دبیرستانهای مختلف شهر اصفهان وحومه؛
 7. تدریس زبان انگلیسی کل دوره نیروی هوایی(Air force) ونیز بخشی از دوره  interchange
 8. تدریس برخی دروس سطح حوزه؛
 9. مباحث جدید دانش تفسیر(دکتری) جامعه‌المصطفی(ع) قم
 10. و…

سوابق علمی-اجرایی:

 1.  مدیر گروه مطالعات بنیادی – مرکزمطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛(۱۳۸۸-۱۳۹۴)
 2. مدیر گروه اجتماعی دانشنامه سیره نبوی(ص) پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی؛(۱۳۸۷-۱۳۸۹)
 3. مدیرگروه اجتماعی دانشنامه فرهنگ فاطمی(س)پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛(۱۳۸۸-۹۰)
 4. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
 5. عضو گروه اجتماعی دانشنامه قرآن شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
 6. بازرس انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه؛
 7. کارشناس ودبیراجرایی دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی-۶سال؛
 8. کارشناس گزینش وتحقیقات طلاب خارجی –الجامعه المصطفی العالمیه-کمترازیکسال؛
 9. دبیر علمی نشست علمی مقایسه سازمان روحانیت کاتولیک و تشیع- مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(۵/۱۲/۱۳۹۲)؛
 10. دبیر علمی نشست علمی اصالت وجودی فرد و جامعه مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(بهمن ۱۳۹۲)؛
 11. عضو شورای علمی گروه علوم انسانی دانشنامه زن مسلمان، جامعهالزهرا(س)

نظارت و ارزیابی‌ها

 • ارزیابی و نظارت بر تعدادی از پروژه‌های علمی – پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
 • ارزیابی تعداد زیادی از مقالات دانشنامه‌ای- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
 • ارزیابی مقالات ارائه شده به همایش عدالت و……- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سال۱۳۹۰؛
 • ارزیابی و نظارت بر مقالات اندیشه‌نامه امام و رهبری- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • ارزیابی مقالات ارائه شده به همایش قرآن و نهج‌البلاغه- دانشگاه معارف ۱۳۸۹؛
 • ارزیابی مقالات فصلنامه دانشگاه اسلامی – ۱۳۹۰.
 • ارزیابی کتاب‌های زیادی از مراکز پژوهشی کشور؛
 • ارزیابی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی قبسات و ذهن- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • ارزیابی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ- شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • ارزیابی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی- پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
 • ارزیابی مقالات علمی پژوهشی انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه
 • و…

نشست‌ها و سخنرانی‌ها

 • مدیریت و تشکیل نشست  سکولاریزم در وضعیت فرامدرن (چالش های آن در صورت بندی تمدن اسلامی) پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی- با حضور دکتر علیرضا شجاعی زند  و دکتر حبیب‌الله بابایی- ۱۳۹۰.
 • مدیریت و تشکیل نشست  سبک زندگی ایرانی اسلامی- با حضور دکتر محمد کاویانی و دکتر سعید مهدوی کنی- ۱۳۸۹.
 • نشست علمی فلسفه اجتماعی قرآن کریم- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • مدیریت و تشکیل نشست مسیرهای محتمل عرفی شدن در ایران- با حضور دکتر علیرضا شجاعی زند و دکتر محمد تقی سبحانی- ۱۳۸۹.
 • مدیریت و تشکیل نشست بومی شدن علوم اجتماعی در جوامع اسلامی- با حضور دکتر فرید العطاس- ۱۳۸۸.
 • ارائه مقاله و سخنرانی رد همایش قرآن و نهج البلاغه و ارائه مقاله برتر- ۱۳۸۸.
 • شرکت در نشست علمی تخصص حقوق بشر از سوی جامعه المصطفی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و کمیسیون حقوق بشر اسلامی (ارائه گواهی)
 • سخنرانی در نقاط مختلف کشور و مراکز و موسسات و مساجد در مناسبت‌های مختلف سال- به طور مداوم.
 • ارائه مقاله و سخنرانی در همایش بین‌المللی مطالعات بینارشته‌ای قرآن کریم
 • ارائه مقاله و سخنرانی در همایش ملی قرآن و نهج‌البلاغه
 • و شرکت در نشست‌ها و سخنرانی‌های متعدد

مهارت ها:

 1.  زبان انگلیسی(شرکت درکل دوره انگلیسی متدنیروی هوایی  Airforce و دوره‌های دیگر )؛
 2. آشنایی به زبان فرانسه؛
 3. آشنایی به زبان عربی؛
 4. خوشنویسی؛
 5. ویراستاری علمی و ادبی
 6. و…
مطلب قبلیعبدالحمید واسطی
مطلب بعدیمحمدعلی اسدی نسب