سیدحسین فخر زارع

استادیار گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: آسیب های اجتماعی

دریافت رزومه:  CV FAKHR ZAREE

ایمیل: fakhrezare48@gmail.com

تحصیلات:
دانشگاهی:
۱. لیسانس: علوم اجتماعی
۲. فوق لیسانس: جامعه شناسی
۳. دکتری: قرآن و جامعه‌شناسی
حوزوی:
۴. خارج فقه واصول (سال ورود به حوزه ۱۳۶۳ تاکنون)
فعالیت های علمی:

آثار علمی:
۱- گفتمان عدالت درانقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲- فراتحلیل اندیشه شناسی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (درحال نگارش)
۳- فلسفه اجتماعی قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مرحله چاپ و نشر
۴- مبانی جهان فرهنگی قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مرحله چاپ و نشر
۵- رمان اجتماعی انتشارات وثوق
۶- بررسی جامعه‌شناختی فمینیسم در ادبیات ایران معاصر (آماده چاپ)
۷- هویت اجتماعی در قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مرحله چاپ و نشر
۸- سیاستگذاری اخلاق‌مدار در مواجهه با خشونت اجتماعی دانشگاه شاهد در مرحله چاپ و نشر
۹- اسلام وجهانی شدن – (آماده چاپ)
۱۰- مجموعه‌ اشعار و دلنوشته‌ها – (آماده چاپ)
۱۱- بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی حاشیه نشینی در ایران و امتداد آن در بروز آسیب‌های اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حال انجام

مقالات:
۱. بررسی تطبیقی نظریه جامعه شناختی پدیدار شناسی با مبانی نظری اسلام علمی پژوهشی مجله قبسات-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲. چیستی و هستی جامعه و همکنشی آن با اجزاء تشکیل دهنده اش علمی پژوهشی مجله معرفت فرهنگی اجتماعی- پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
۳. روش‌شناسی در بازتولید نظام اجتماعی قرآن علمی پژوهشی مجله قبسات-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴. مبانی معرفت‌شناختی در گفتمان جهان فرهنگی قرآن علمی پژوهشی مجله ذهن-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵. نسبت فرد و جامعه از منظر علامه طباطبایی علمی ‌پژوهشی مجله مطالعات فرهنگی اجتماعی
۶. رابطه سطح زندگی با انحرافات اجتماعی علمی‌ پژوهشی مجله مطالعات فرهنگی اجتماعی
۷. جامعه از منظر قرآن علمی ترویجی پژوهشنامه معارف قرآنی دانشگاه علامه طباطبایی
۸. اشرافیت دانشنامه‌ امام خمینی دفتر نشر آثار امام
۹. تأثیر متقابل فرد وجامعه دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۰. جامعه دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۱. جامعه مطلوب دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۲. جامعه منحط دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۳. فردگرایی و جمع گرایی دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۴. همسری، دانشنامه‌ فاطمی(س) پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۱۵. جامعه دائره‌المعارف دائره المعارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی، ج۹
۱۶. روش‌‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن علمی- ترویجی مجله قرآن و علم، شماره ۱۰
۱۷. منبع شناسی قرآن و جامعه شناسی علمی- ترویجی مجله قرآن و علم شماره ۹-پاییز و زمستان۱۳۹۰
۱۸. جریان شناسی اجتماعی سیاسی روحانیت علمی- تخصصی فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۱۹. جوهره عدالت درانقلاب اسلامی تخصصی-اندیشه و تاریخ سیاسی ایران مجله زمانه، شماره‌۸۴-۸۵، سال۱۳۸۸، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۰. عدالت اجتماعی در قرآن دانشنامه قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۱. تغییرات اجتماعی در قرآن دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۲. ظرفیت اسلام در عصر جهانی شدن، دانشجویی مجله فرهنگ پژوهش ۴ دانشگاه باقرالعلوم(ع)۱۳۸۸
۲۳. ارتباط جهانی شدن و جهانی سازی با مهدویت، مجموع پرسش‌های قرآنی جوانان، جلد۶ مجموعه‌مقالات مرکزپژوهشی قرآن المهدی.

۲۴. مشروعیت سیاسی دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۵.مطالعه جریان های فکری سیاسی روحانیت از برترین پروژه‌های سال ۱۳۸۹ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(این پروژه حسب درخواست دفتر مقام معظم رهبری در آستانه ورود ایشان به قم آماده شد و گزارش آن خدمت ایشان ارائه گردید)
۲۶. فلسفه نظام رفتارهای اجتماعی دانشنامه‌ نبوی(ص) پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۷. جهانی شدن قرآن دانشنامه‌ قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
۲۸. تغییرات و تحولات اجتماعی در قرآن دانشنامه قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۹. گفتگوی بینادینی، گفتگوی تمدن‌ها – آماده انتشار
۳۰. نمودهای علم وتکنولوژی درشعر معاصرایران –از مشروطیت تا انقلاب اسلامی – آماده انتشار
۳۱. روش شناسی یورگن هابرماس درمطالعات اجتماعی – آماده انتشار
۳۲. درآمدی درباب مدرنیته و پست مدرنیته – آماده انتشار
۳۳. اندیشه ها ی اجتماعی کلود لوی اشتراوس – آماده انتشار
۳۴. بررسی نقد برفلسفه حق هگل – آماده انتشار
۳۵. اندیشه اجتماعی کارل مانهایم – آماده انتشار
۳۶. ناثنویت گرایی در جهان فرهنگی قرآن حوزه و دانشگاه
۳۷. فلسفه اجتماعی در قرآن شورای عالی انقلاب فرهنگی مجله علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ
۳۸. جهانی‌سازی قرآن‌بنیان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مجله علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی
۳۹. صورت‌‌بندی تکوّن جامعه آرمانی در آیات وحیانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مجله جامعه‌پژوهی
۴۰. نقبی بر فراغت ارزشی علوم انسانی در سنت لیبرالیسم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مجله کتاب نقد
۴۱. مقاله مبانی معرفت‌شناسی در جهان فرهنگی قرآن- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مجله علمی پژوهشی ذهن۸۳
۴۲. مقاله صورت‌بندی هویت در گفتمان توحید محور قرآنی موسسه امام خمینی مجله معرفت فرهنگی اجتماعی ۱۳۹۸
۴۳. عدالت اجتماعی در قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مجله اسلام و مطالعات اجتماعی۱۳۹۸

ارائه مقالات در همایش‌ها و کنگره‌ها
۱. روش‌شناسی ساخت نظام اجتماعی در پرتو آیات قرآن کریم همایش بین‌المللی-دانشگاه تهران همایش بین‌المللی مطالعات بین‌رشته‌ای قرآن ۱۳۹۵(مقاله برتر)
۲. مبانی هستی‌شناسی قرآن و علوم انسانی کنگره بین‌المللی کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی
۳. راهبرد جهان اسلام در جهانی سازی جغرافیای معرفتی اسلام جشنواره ‌بین المللی جشنواره ‌بین المللی خوارزمی (مقاله برتر سال۹۲)
۴. جایگاه عقلانیت، معنویت و عدالت در پیدایش و تداوم انقلاب اسلامی همایش ملّی همایش ملی سیره و معارف‌رضوی دانشگاه فردوسی(مقاله برتر)
۵. خشونت و مدارا از منظر قرآن همایش ملّی دانشگاه معارف، همایش ملی قرآن و نهج البلاغه۱۳۸ (مقاله برتر)
۶. نسبت فرد و جامعه از منظر قرآن در تفسیر المیزان همایش ملی همایش ملی المیزان و علوم انسانی- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷. جهان فرهنگی قرآن کتاب سال جمهوری اسلامی نامزد بیست و یکمین جایزه سال
۸. آسیب های اجتماعی و خطر انحطاط جوامع از منظر اسلام دانشگاه شاهد همایش آسیب‌های اجتماعی ۱۳۹۸
۹. مقاله روش شناسی بازتولید نظام اجتماعی قرآن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همایش تفسیر المیزان و علوم انسانی اسلامی ۱۳۹۷
۱۰. نسبت فرد و جامعه از منظر قرآن در تفسیر المیزان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همایش تفسیر المیزان و علوم انسانی اسلامی ۱۳۹۷
۱۱. مبانی هستی‌شناسی علوم انسانی در قرآن کریم جامعه‌المصطفی ص کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی۱۳۹۶
بررسی راهبرد جهان اسلام در جهانی‌سازی جغرافیای معرفتی اسلام جامعه‌المصطفی ص شانزدهمین جشنواره بین‌المللی پژوهشی شیخ طوسی-اسفند۱۳۹۲

ترجمه :
۱. برداشت روایی وتجربه دینی-دیویدیمانه؛
۲. برخی مقالات تخصصی جامعه شناسی .
ویراستاری علمی
۳. ویراستاری علمی و محتوایی تعداد زیادی از کتب، مقالات دانشنامه ای و مجلات علمی.
۴. ویراستاری صوری و ادبی تعداد زیادی کتاب، مقالات و نشریات علمی

تدریس:
۱. دروس جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی(در دوره‌های مختلف)
۲. اصول علم سیاست دانشگاه خوارزمی(در دوره‌های مختلف)
۳. مبانی جامعه شناسی دانشگاه علمی کاربری قم
۴. مبانی جامعه شناسی دانشگاه قم
۵. اصول و مبانی نقد و تفکر نقدی- کاشان
۶. دبیرستانهای مختلف شهر اصفهان وحومه؛
۷. تدریس زبان انگلیسی کل دوره نیروی هوایی(Air force) ونیز بخشی از دوره interchange
۸. تدریس برخی دروس سطح حوزه؛
۹. تدریس درس مباحث جدید دانش تفسیر در موسسه علوم انسانی- مقطع دکتری۱۳۹۸
۱۰. تدریس درس فلسفه‌الاجتماع‌ فی‌القرآن در موسسه علوم انسانی – مقطع دکتری ۱۳۹۸
۱۱. تدریس درس خانواده در قرآن- دانشگاه قرآن و حدیث- مقطع ارشد ۱۳۹۸
۱۲. تدریس درس جریان‌شناسی شبهات علیه اسلام و شیعه- دانشگاه باقرالعلوم اصفهان- مقطع ارشد ۱۳۹۸
۱۳. تدریس درس روش‌ تحقیق تخصصی – دانشگاه باقر‌العلوم اصفهان- مقطع ارشد ۱۳۹۸
۱۴. تدریس درس عدالت و ازادی در قران- دانشگاه قرآن و حدیث- مقطع ارشد ۱۳۹۸
۱۵. تدریس درس خانواده در قرآن- دانشگاه قران و حدیث- مقطع ارشد ۱۳۹۹
۱۶. تدریس درس نظریه‌های جامعه‌شناسی۱- مجتمع امام خمینی مقطع دکتری ۱۳۹۹-۱۴۰۰
۱۷. تدریس درس نظریه‌های جامعه‌شناسی۲- مجتمع امام خمینی مقطع دکتری ۱۴۰۰

راهنمایی، مشاوره و داوری:
۱- داوری رساله دکتری آقای محمد نبی امینی (نظریه قرآن در رابطه باتضاد اجتماعی) مجتمع امام خمینی ۱۳۹۸
۲- مشاوره رساله دکتری آقای رحیمی (شکاف نسلی جامعه افغانستان)
۳- راهنمایی رساله دکتری اقای آقاضیا سجادی
۴- راهنمایی رساله دکتری آقای حسن‌زاده
۵- داوری رساله دکتر آقای آخوندی- موسسه علوم انسانی-۱۴۰۰
۶- راهنمایی رساله دکتری آقای رزمجو ۱۴۰۱

سوابق علمی-اجرایی:
۱. مدیر گروه مطالعات بنیادی – مرکزمطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛(۱۳۸۸-۱۳۹۴)
۲. مدیر گروه اجتماعی دانشنامه سیره نبوی(ص) پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی؛(۱۳۸۷-۱۳۸۹)
۳. مدیرگروه اجتماعی دانشنامه فرهنگ فاطمی(س)پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛(۱۳۸۸-۹۰)
۴. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
۵. عضو گروه اجتماعی دانشنامه قرآن شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
۶. بازرس انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه؛
۷. کارشناس ودبیراجرایی دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی-۶سال؛
۸. کارشناس گزینش وتحقیقات طلاب خارجی –الجامعه المصطفی العالمیه-کمترازیکسال؛
۹. دبیر علمی نشست علمی مقایسه سازمان روحانیت کاتولیک و تشیع- مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(۵/۱۲/۱۳۹۲)؛
۱۰. دبیر علمی نشست علمی اصالت وجودی فرد و جامعه مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(بهمن ۱۳۹۲)؛
۱۱. عضو شورای علمی گروه علوم انسانی دانشنامه زن مسلمان، جامعهالزهرا(س)
۱۲. مدیر پژوهش پژوهشگاه فرهنگ وا ندیشه اسلامی ۱۳۹۷- ۱۴۰۰
۱۳. مدیر گروه فرهنگ پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۴۰۱

نظارت و ارزیابی‌ها
– ارزیابی و نظارت بر تعدادی از پروژه‌های علمی – پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
– ارزیابی تعداد زیادی از مقالات دانشنامه‌ای- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
– ارزیابی مقالات ارائه شده به همایش عدالت و……- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سال۱۳۹۰؛
– ارزیابی و نظارت بر مقالات اندیشه‌نامه امام و رهبری- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
– ارزیابی مقالات ارائه شده به همایش قرآن و نهج‌البلاغه- دانشگاه معارف ۱۳۸۹؛
– ارزیابی مقالات فصلنامه دانشگاه اسلامی – ۱۳۹۰.
– ارزیابی کتاب وفاق در اندیشه مفسران(علامه, سیدقطب, ….) ۱۳۹۲؛
– ارزیابی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی قبسات- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
– ارزیابی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ- شورای عالی انقلاب فرهنگی
– مقالات مجله اسلام و علوم اجتماعی حوزه و دانشگاه
– مقالات مجله اسلام و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
– مقالات مجله انجمن مطالعات اجتماعی حوزه
– کتاب ……………………آقای جمشیدی از گروه فرهنگ پژوهی
– کتاب هیئت‌های مذهبی – پژوهشکده باقر‌العلوم-
– ارزیابی کتاب‌های همایش حوزه دوره ۲۱ و ۲۲
– مقالات همایش سال حوزه – دوره ۲۱ و ۲۲
– ارزیابی کتاب علم اجتماع اسلامی آقای مهدی جمشیدی –گروه فرهنگ پژوهی
– ارزیابی کتاب جامعه‌شناسی تحول در علوم اجتماعی آقای مهدی جمشیدی –گروه فرهنگ پژوهی
– ناقد کرسی ماهیت استرشادی فطری حیات اجتماعی در حکمت متعالیه(دکتر بهروزلک) – گروه تخصصی علوم انسانی و قرآن
– ارزیابی کتاب‌های همایش حوزه سال ۱۴۰۰(رساله دکتری و کتاب آقای بابایی در باره تمدن)
– ارزیابی مقاله مطالعه فرهنگ عمومی ایرانیان در عصر کرونا با تاکید بر حوزه دینداری- مجله جامعه‌پژوهی
– مقاله شاخص‌های پیشرفت فرهنگی از چشم‌انداز آیت‌الله خامنه‌ای- مهدی جمشیدی- مرکز تمدن پژوهشگاه
– کتاب راهبردهای دینی در اخلاق اجتماعی (با رویکرد جامعه اسلامی ـ ایرانی)/ حامد پوررستمی(گروه اخلاق پژوهشگاه-شهریور۱۴۰۱)

نشست‌ها و سخنرانی‌ها
– مدیریت و تشکیل نشست سکولاریزم در وضعیت فرامدرن (چالش های آن در صورت بندی تمدن اسلامی) پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی- با حضور دکتر علیرضا شجاعی زند و دکتر حبیب‌الله بابایی- ۱۳۹۰.
– مدیریت و تشکیل نشست سبک زندگی ایرانی اسلامی- با حضور دکتر محمد کاویانی و دکتر سعید مهدوی کنی- ۱۳۸۹.
– نشست علمی فلسفه اجتماعی قرآن کریم- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
– مدیریت و تشکیل نشست مسیرهای محتمل عرفی شدن در ایران- با حضور دکتر علیرضا شجاعی زند و دکتر محمد تقی سبحانی- ۱۳۸۹.
– مدیریت و تشکیل نشست بومی شدن علوم اجتماعی در جوامع اسلامی- با حضور دکتر فرید العطاس- ۱۳۸۸.
– ارائه مقاله و سخنرانی رد همایش قرآن و نهج البلاغه و ارائه مقاله برتر- ۱۳۸۸.
– شرکت در نشست علمی تخصص حقوق بشر از سوی جامعه المصطفی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و کمیسیون حقوق بشر اسلامی (ارائه گواهی)
– سخنرانی در نقاط مختلف کشور و مراکز و موسسات و مساجد در مناسبت‌های مختلف سال- به طور مداوم.
– ارائه مقاله و سخنرانی در همایش بین‌المللی مطالعات بینارشته‌ای قرآن کریم
– ارائه مقاله و سخنرانی در همایش ملی قرآن و نهج‌البلاغه
– و شرکت در نشست‌ها و سخنرانی‌های متعدد

کارگاه‌ها و نشست‌های علمی
۱- نشست هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۹۷ پژوهشگاه در باغ زیبا تهران
۲- کارگاه علمی علوم شناختی۱ برای هیئت علمی در سال ۹۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مجتمع الهادی
۳- کارگاه علمی علوم شناختی۲ برای هیئت علمی در سال ۹۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴- نقد نشست مدل مسئله شناسی فرهنگی ارائه اقای دکتر قیدرلو (گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه- ۲۶/۱۱/۹۸)
۵- کرسی علمی ترویجی ناثنویت‌گرایی در فلسفه اجتماعی قرآن- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۶- کرسی علمی ترویجی صورت‌بندی هویت در گفتمان توحیدمحور قرآنی- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۷- کارگاه علمی دانش‌افزایی نظام‌پردازی در سال ۴۰۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام یدر مجتمع الهادی
۸- نشست مدیران و هیئت علمی پژوهشگاه (موارد از روابط عمومی گرفته شود)
۹- کارگاه علمی دانش‌افزایی«روش‌شناسی نظام‌پردازی دینی»- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۵/۶/۱۴۰۱
۱۰- مدیر کرسی علمی ترویجی امر فرهنگی در بیانیه گام دوم انقلاب- ارائه دکتر مهدی جمشیدی
۱۱- کارگاه علمی در دانشکده علوم قرآنی شهرستان بجنورد باعنوان: نرم افزارها، جستجوگرها وبانک های اطلاعاتی علوم انسانی و مقدماتی در باره نرم افزار spss (این دوره سه روزه برای اساتید دانشکده مزبور برگزار گردید)
۱۲- تشکیل کارگاه‌های دانشنامه‌نوسی- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – جامعه‌الزهرا س
۱۳- ….

رسانشی‌ها- یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها برای خبرگزاری‌ها و سایت‌ها
۱. نظام‌پردازی دینی از دریچه منطق فازی
۲. هویت و بازسازی ساختار فرهنگی(تسنیم)
۳. هیئت باید به عقلانیت مردم منتهی شود(روزنامه قدس)
۴. مواسات و همدلی مؤمنانه باید دغدغه ذهنی ما در طول سال باشد
۵. ویروس به نام فرهنگ‌نمایی و نافرهنگی
۶. رابطه نظام اجتماعی و بحران اقتصادی از دیدگاه جامعه‌شناسی
۷. تنبلی فردی و اجتماعی، موانع مهم فراروی رشد و پیشرفت کشور است
۸. تعالیِ فرهنگ و روح‌های آزاد
۹. بازیابی هویت از دست رفته انسان در «جهان فرهنگی قرآن»- (گفتگو در باره کتاب جهان‌فرهنگی قرآن)
۱۰. چهارگانه سیاست‌گذاری جمعیتی در ایران
۱۱. کاهش دینداری یا تنزّل سنت‌ها؟!
۱۲. رفتار فرهنگیِ مناسب، سازوکار حل مسائل اساسی جامعه
۱۳. حجاب، اختیاری و فردی اما ضروری و اجتماعی
۱۴. آسیب‌های اجتماعی، نهفته در فقر فرهنگی جوامع است
۱۵. واکسیناسیون‌ فراگیر کرونا، نتیجه اعتماد تعمیم‌یافته مردم و دستگاه‌های حاکمیتی است
۱۶. کرونا، از آنچه فکر می‌کنیم تا آنچه واقعا هست
۱۷. “فکر و فرهنگ مقاومتی”به مثابه یک منطق گفتمانی در تمدن نوین اسلامی- اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۸. …

مهارت ها:
۱. زبان انگلیسی(شرکت درکل دوره انگلیسی متدنیروی هوایی Airforce و دوره‌های دیگر )؛
۲. آشنایی به زبان فرانسه؛
۳. آشنایی به زبان عربی؛
۴. خوشنویسی؛
۵. ویراستاری علمی و ادبی.