عبدالحمید واسطی

استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: منطق اجتهاد تمدنی

حوزه تمحض دوم:‌ پارادایم علم دینی/ بنیادهای فلسفی علوم انسانی (حلقه‌های ارتباط داده‌های فلسفی و ورودی علوم انسانی)

دریافت رزومه:    CV Vaseti

پست الکترونیکی: Hvaseti@yahoo.com

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
۱ موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام ۱۳۸۵ ۱۳۹۵ R R   معاون پژوهشی
۲ مرکز تخصصی آموزش فلسفه و کلام نورحکمت رضوی ۱۳۹۳ ادامه دارد   R R مدیر مرکز
۳ مدرسه علمیه نورالرضا علیه­السلام ۱۳۸۰ ادامه دارد R R   عضو هیات مدیره
۴ بنیاد پژوهش­های اسلامی آستانقدس رضوی ۱۳۹۵ ادامه دارد R     عضو هیات مدیره
۵ مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه مشهد ۱۳۹۳ ۱۳۹۵ R     مدیر گروه فلسفه علوم انسانی

 

ج) وضعیت تحصیلات

مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه

سطح چهار (دکتری)

 

فقه و اصول

فقه و اصول

 

۱۳۹۳

۱۳۹۶

 

حوزه علمیه مشهد

حوزه علمیه مشهد

 

ورودی ۱۳۶۵ حوزه مشهد مقدس و اتمام

۸ سال درس خارج در سال ۱۳۸۵

 

د) سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

۱. رشته تخصصی

ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ فلسفه علم / علم دینی روش­شناسی،

الگوریتم­سازی،  طراحی مدل و سیستم

۱۰ سال

۲. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )

ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
۱ مهارت­های اولیه رایانه­ای و نرم­افزارها ۱۰ سال
۲ مدرّسی کارگاه روش تحقیق ۱۰ سال
۳ مدرّسی کارگاها روش تدریس ۱۰ سال

هـ) سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
۱ دروس حوزوی از پایه یک تا هشت

(بخشی از کتاب­های اصلی در هر پایه)

حوزه علمیه مشهد مقدس

در مدارس مختلف

۱۰ سال
۲ معرفت­شناسی نهاد رهبری در دانشگاه­ها، طرح ضیافت اندیشه اساتید ۵ سال کارگاه آموزشی
۳ فلسفه اخلاق نهاد رهبری در دانشگاه­ها، طرح ضیافت اندیشه اساتید ۵ سال کارگاه آموزشی
۴ فلسفه حقوق نهاد رهبری در دانشگاه­ها، طرح ضیافت اندیشه اساتید ۵ سال کارگاه آموزشی
۵ فلسفه سیاست نهاد رهبری در دانشگاه­ها، طرح ضیافت اندیشه اساتید ۵ سال کارگاه آموزشی

و) جوایز علمی

ردیف نام مجموعه رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
۱ حوزه علمیه مشهد مقدس طلبه ممتاز
۲ استانداری خراسان پژوهشگر نمونه استانی
۳ نهاد رهبری در دانشگاه­ها مدرس نمونه دوره­های ضیافت اندیشه برای اعضائ هیات علمی

 

ز) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ تدریس در کارگاه آموزشی حوزه علمیه قم از ۱۳۸۱  
۲ تدریس در کارگاه آموزشی موسسه امام خمینی قم از سال۱۳۸۵  
۳ تدریس در کارگاه آموزشی نهاد رهبری از سال ۱۳۹۰  
۴ تدریس در کارگاه آموزشی دانشگاه آزاد از سال ۱۳۹۰  
۵ تدریس در کارگاه آموزشی بسیج اساتید ۱۳۹۳  

 

ح) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

۱. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده

ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
۱ نگرش سیستمی به دین تالیف ۱۳۸۱ موسسه مطالعات راهبردی
۲ راهنمای تحقیق با اقتباس از نگرش اسلام تالیف ۱۳۸۲ موسسه مطالعات راهبردی
۳ راهنمای تدریس با اقتباس از نگرش اسلام تالیف ۱۳۸۲ موسسه مطالعات راهبردی
۴ راهنمای تحصیل با اقتباس از نگرش اسلام تالیف ۱۳۸۵ موسسه مطالعات راهبردی
۵ چرخه از تولید تا مصرف نان

با اقتباس از نگرش اسلام

تالیف ۱۳۸۱ موسسه مطالعات راهبردی
۶ کانون تفکر و تصمیم­سازی تالیف ۱۳۹۰ موسسه مطالعات راهبردی
۷ حجاب و مدیریت احساس تالیف ۱۳۸۸ موسسه مطالعات راهبردی
۸ آرام­بخش دلها در مصیبت و بلاها ترجمه ۱۳۸۸ موسسه مطالعات راهبردی

۲. تحقیقات در دست اجرا

ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
۱ الگوریتم اجتهاد تالیف ۱۳۹۶ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
۲ فلسفه اجتهاد تمدنی تالیف ۱۳۹۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

 

۳. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)

ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ نان در اسلام تالیف ۱۳۸۵ کتاب همایش ملی فرهنگستان علوم کشور (علمی پژوهشی)
۲ کاربرد منطق فازی در تحلیل گزاره­های دین تالیف ۱۳۸۴ مجله آینه معرفت

گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی طهران

۳ نگرشی دیگر به اهداف دین تالیف ۱۳۸۶ کتاب نقد

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

۴ اجتهاد سیستمی، راهبرد تولید الگوی اسلامی پیشرفت تالیف ۱۳۹۳ کتاب کنفرانس مرکز الگوی اسلامی پیشرفت

(علمی پژوهشی)

۵ نقش شاخص­های کرامت انسانی در تعالی سازمانی تالیف/ مشترک ۱۳۹۲ مجله مدیریت در دانشگاه اسلامی

(علمی پژوهشی)

۶ راهبردهای تحول در حوزه علمیه تالیف ۱۳۹۱ معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
۷ الگوریتم کشف اسباب نزول آیات تالیف ۱۳۹۵ مجله پژوهش­های قرآنی(علمی پژوهشی)
۸ الگوریتم تحلیل لغت در استنباط فقهی تالیف ۱۳۹۶ مجله نگرشی نو به فقه

(علمی پژوهشی)

۹ اجتهاد تمدنی تالیف ۱۳۹۷ مجله فقه و حقوق دانشگاه فردوسی

(علمی پژوهشی)

۴. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی

ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
۱ عدل شبکه­ای نوآوری ارائه کننده ۹۵ ۱۳۹۶ با میزبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم
۲ الگوریتم اجتهاد ترویجی ارائه کننده ۱۳۹۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۳ روش نظریه­پردازی ترویجی ارائه کننده ۱۳۹۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

۵. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ

ردیف نام طرف نقد نوع مشارکت سال توضیحات
۱ نصیری ، مهدی نقادی ۱۳۹۲ نقد تفکر ضد فلسفه و عرفان

(محتوای سه جلسه نقد و نظر، با عنوان «عیار نقدها» توسط موسسه مطالعات راهبردی مشهد چاپ شد.

 

 

۶. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .

ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ کنفرانس مرکز الگوی اسلامی پیشرفت ارائه مقاله مرکز الگو ۱۳۹۳ پنج مقاله با راهنمایی و مشارکت اینجانب، در این همایش پذیرفته و ارائه شد.
۲ کارگاه مهارت­افزایی اساتید

مدرسین کارگاه­ها برای اعضاء هیات علمی دانشگاه­ها

ارائه بحث نهاد رهبری در دانشگاه­ها ۱۳۹۴
۳ کارگاه نقد و بررسی برنامه توسعه ارائه بحث معاونت برنامه­ریزی ریاست جمهوری ۱۳۹۲
۴ هم­اندیشی اساتید علوم انسانی اسلامی مشارکت مرکز پژوهش­های صدرا ۱۳۹۶
۵ هم­اندیشی اساتید مرکز الگوی اسلامی پیشرفت مشارکت مرکز الگو ۱۳۹۶
۶ کارگاه نگرش سیستمی به دین ارائه بحث اساتید معارف دانشگاه امام صادق علیه­السلام ۱۳۹۴

 

۹. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)

ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ تاسیس موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی موسسه مردم نهاد وزارت کشور ۱۳۸۵ طراحی و برنامه­ریزی و اجرا
۲ تاسیس مرکز تخصصی آموزش فلسفه و کلام نورحکمت رضوی حوزه علمیه مشهد مقدس ۱۳۹۳ طراحی و برنامه­ریزی و مدیریت
۳ تاسیس مجله «مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام» موسسه مطالعات راهبردی ۱۳۹۰ طراحی و برنامه­ریزی و سردبیری
۴ سایت موسسه مطالعات راهبردی موسسه مطالعات راهبردی ۱۳۹۰ طراحی و اجرا و تالیف تمام متن
۵ کارگاه­های آموزشی پنج بُعدی

(روش تدریس، روش تحقیق، معرفت افزایی)

موسسه مطالعات راهبردی ۱۳۸۵ طراحی و اجرا
۶ طرح «نگرش سیستمی به دین» موسسه مطالعات راهبردی ۱۳۸۵ طراحی و تالیف و اجرا
۷ طرح «پارادایم شبکه­ای» به عنوان پارادایم معیار علوم انسانی اسلامی موسسه مطالعات راهبردی ۱۳۹۳ طراحی و تالیف
۸ طرح «اجتهاد تمدنی» و «الگوریتم اجتهاد» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۵ طراحی و اجرا

 

۱۰. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی

ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ برنامه تحول در حوزه اساتید حوزه مشهد ۱۳۹۱
۲ –    روش­شناسی درس خارج در حوزه

–    برنامه آموزش اثربخش در ادبیات، منطق، فلسفه و کلام، اصول­فقه

مصاحبه با مجله رهنامه

معاونت پژوهش حوزه قم

۱۳۹۱
۳ نمای نزدیک­تر از الگوی پیشرفت هیات دولت نهم ۱۳۹۰
۴ بررسی مدل توسعه با اقتباس از نگرش اسلام سازمان برنامه و بودجه و ….. ۱۳۹۰
۵ علم دینی دانشگاه آزاد مشهد و ….. ۱۳۹۲
۶ علوم انسانی اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان و …. ۱۳۸۸
۷ ظرفیت­های حکمت متعالیه در تولید علوم انسانی اسلامی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه مشهد مقدس ۱۳۹۵
۸ روش تدریس فلسفه مرکز فلسفی آیت­الله فیاضی و

معاونت آموزش حوزه مشهد

۱۳۹۴
۹ فقه تمدنی موسسه مطالعات راهبردی ۱۳۹۴
۱۱ برنامه درسی «مطالعات سیستمی اسلام» جامعه المصطفی قم ۱۳۹۴
۱۰ طرح مطالعه تطبیقی آرمان­شهرها مرکز نوآوری­های صدرا ۱۳۹۵

 

۱۱. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
۱ صرف تخصصی کاربردی

(استاد راهنما)

مدرسه علمیه نواب سطح سه ۱۳۹۱
۲ طبقه­بندی علوم با اقتباس از نگرش اسلام (استاد راهنما) جامعه المصطفی کارشناسی ارشد ۱۳۹۳
۴ کاربرد نظریه وضع الفاظ برای معانی عامه در استنباط فقهی (استاد راهنما) حوزه مشهد مقدس سطح سه ۱۳۹۵
۵ فقه تمدنی (استاد راهنما) حوزه مشهد مقدس سطح سه ۱۳۹۷
۶ فقه آرمانشهر (استاد راهنما) حوزه مشهد مقدس سطح سه ۱۳۹۷
۷ پارادایم شبکه­ای (استاد راهنما) جامعه المصطفی دکتری ۱۳۹۷
۷ کاربرد منطق در کلام رضوی

(استاد مشاور)

حوزه مشهد مقدس سطح سه ۱۳۹۴
۸ ابواب فقه تمدنی (استاد مشاور) حوزه مشهد مقدس سطح سه ۱۳۹۵
۹ علم دینی (استاد مشاور) جامعه المصطفی کارشناسی ارشد ۱۳۹۳

۱۲. مصاحبت تحقیقات (راهنمایی، مشاوره و نظارت)

ردیف عنوان تحقیق نوع مصاحبت دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ پاردایم شبکه­ای راهنما موسسه مطالعات راهبردی ۱۳۹۱
۲ روش تولید شبکه مسائل راهنما موسسه مطالعات راهبردی ۱۳۹۱
۳ نگرشی دیگر به آینده پژوهی راهنما موسسه مطالعات راهبردی ۱۳۹۱
۴ نگرشی دیگر به دین راهنما موسسه مطالعات راهبردی ۱۳۹۲
۵ نگرشی دیگر به مهدویت راهنما موسسه مطالعات راهبردی ۱۳۹۲
۶ ترجمه بلاغی راهنما موسسه مطالعات راهبردی ۱۳۹۳
۷ شبکه مسائل علوم انسانی راهنما موسسه مطالعات راهبردی ۱۳۹۳
۸ روش­شناسی آموزش اثربخش راهنما موسسه مطالعات راهبردی ۱۳۹۴
۹ مدل نیازها با اقتباس از نگرش اسلام مشاور موسسه مطالعات راهبردی ۱۳۹۴
۱۰

۱۳. ارزیابی تحقیقات و آثار

ردیف نام تحقیق/ اثر نام مؤلف سال ارزیابی نام مؤسسه یا دانشگاه مربوط
۱ سیستم بهداشتی با اقتباس از نگرش اسلام روح الله سلیمانی ۱۳۹۴ حوزه علمیه مشهد ، پایان نامه سطح ۳
۲ معناشناسی دلالت کلام سیدجلال مهدی زاده ۱۳۹۵ مدرس علمیه نواب، پایان­نامه سطح ۳
۳ تفسیر آیات و تشخیص و استخراج الگوهای نهفته در قرآن کریم با استفاده از الگوریتم های داده کاوی محمد جلالی ۱۳۹۵ مجله پژوهشی پژوهشهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی
۴ جایگاه و نقش منطق فازی در تفسیر قرآن کریم زهرا احمدی ۱۳۹۵ مجله پژوهشی فلسفه و کلام دانشگاه فردوسی
۵ مدل تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمانها مبتنی بر آموزه های قرآنی حسین احمدی ۱۳۹۵ مجله پژوهشی پژوهشهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی
۶ اجتهاد تمدن­ساز علیرضا اعرافی ۱۳۹۶ کتاب سال حوزه

 

۱۴. همکاری با کانون اندیشه  جوان (در زمینه: نشست‌های گفتمانی، نقدو مناظره، طرح نخبه‌پروری، باشگاه اندیشه و…)

ردیف نوع همکاری سال توضیحات
۱ ارائه طرح «طلبه تمدنی» ۱۳۹۶
۲ ارائه طرح «آینده­پژوهی حوزه­های علمیه» ۱۳۹۶ در حال اجرا
۳

۱۵. سفرهای علمی و ملاقات با شخصیت‌های علمی

ردیف نام محلّ سفر نام مرکز یا شخصیت علمی موضوع ملاقات سال توضیحات
۱ هندوستان حوزه­های علمیه شیعی کارگاه روش تدریس ۱۳۹۰
۲ روسیه مرکز اسلامی مسکو

بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

–  معارف رضوی

–  تحقیقات فلسفه و عرفان اسلامی

۱۳۹۶
۳ عراق همایش مشترک با دانشگاه کوفه و بغداد اربعین ۱۳۹۵

 

۱۶. سایر موارد:

یادداشت­های تفصیلی در عناوین زیر که در سایت موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام به نشانی isin.ir  منتشر شده است:

 1. مدل نظریه‌پردازی و تولید علم
 2. رویکردهای تحقیقاتی و رویکرد شبکه‌ای (مباحثی در فلسفه علم و روش‌شناسی)
 3. روش تحقیق مدل‌سازانه (ابزار تولید مدل‌های دینی)
 4. روش تفکر شبکه‌ای (ابزار روش تحقیقی)
 5. حکمت و عرفان تمدن‌ساز
 6. چهارگانه حکمت صدرایی، عرفان شیعی، اخلاق مَلِکی، فقه جواهری
 7. هستی شبکه‌ای (مبنای هستی‌شناسانه اسلام)
 8. انسان شبکه‌ای (مبنای انسان‌شناسانه اسلام)
 9. بسته معرفت‌شناسانه مبتنی بر دیدگاه حکماء اسلام
 10. علم شبکه‌ای (مبنای علم‌شناسانه اسلام)
 11. عدل شبکه‌ای (مبنای ارزش‌شناسانه اسلام)
 12. تمدن شبکه‌ای (نقشه تمدنی، فرآیندهای تمدنی، شاخص مرکزی تعالی تمدنی)
 13. فلسفه‌های مضاف (ابزار تمدن‌سازی – با تاکید بر چگونگی تولید فلسفه‌های مضاف)
 14. بسته فلسفه‌های مضاف با رویکرد کاربردی (فلسفه اخلاق، حقوق، سیاست، …)
 15. آرمان‌شهر اسلام (چیستی و چگونگی)
 16. مدل علم دینی (استنباط فرآیندی) + بررسی تطبیقی مدل‌های ارائه شده
 17. نقد دیدگاه آیت‌الله جوادی در مورد علم دینی
 18. دین سیستمی (مبنای دین‌شناسانه۱)
 19. دین راهبردی (مبنای دین‌شناسانه۲)
 20. منطق فهم دین و الگوریتم اجتهاد
 21. اجتهاد سیستمی
 22. شبکه مبانی اجتهادی در عملیات استنباط
 23. بسته مبنایی «تفسیر متن» (زیرساخت استنباط در گزاره‌های دینی)
 24. حوزه تمدن‌ساز (چیستی و چرایی)
 25. فقه تمدنی (مبنای فقاهتی تمدن‌سازی اسلامی)
 26. ابواب فقه تمدنی
 27. ایده بازتعریف باب‌بندی جوامع حدیثی (با رویکرد تمدنی)
 28. برنامه تحول در حوزه‌ها (چگونگی حوزه تمدنی)
 29. روش تحصیل اثربخش در حوزه‌ها
 30. روش تدریس اثربخش در حوزه‌ها (مدل آموزش پنج بُعدی)
 31. مدل برنامه‌ریزی راهبردی و لایه‌های برنامه‌ای در تدوین اسناد بالادستی
 32. فرمول کارآمدی
 33. نقشه اسماءالله و معادل‌سازی تمدنی
 34. شاخص مرکزیِ «توحید» (چیستی و چگونگی تحقق)
 35. شاخص‌های عملیاتی «عبودیت» و «تقوی»
 36. عرفان شیعی فقاهتی
 37. بازتعریف وحدت وجود براساس عرفان شیعی
 38. مکتب عرفانی معرفت‌نفسی
 39. توحید اجتماعی تمدنی
 40. مدل موضوع‌شناسی فقهی در مقیاس تمدنی
 41. نقشه عرصه‌های پیشرفت و توسعه
 42. مدل حقوق بشر با اقتباس از نگرش اسلام
 43. شبکه مسائل فرهنگ
 44. نقطه شروع مهندسی فرهنگی
 45. مدل مدیریت فرهنگی
 46. عناصر ده‌گانه فرهنگ
 47. سبک زندگی (چگونگی تولید)
 48. مدل طبقه‌بندی علوم با اقتباس از نگرش اسلام
 49. علوم انسانی اسلامی (مدل معرفتی و مدل عملیاتی)
 50. درسنامه شبکه مسائل علوم انسانی برای حوزه‌ها
 51. شاخص‌های انسان سالم (بررسی تطبیقی دیدگاه‌های روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه با دیدگاه اسلام)
 52. مدل‌ نیازهای انسان (بررسی تطبیقی دیدگاه‌های روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه با دیدگاه اسلام)
 53. مدل آزادی با اقتباس از نگرش اسلام
 54. معنای زندگی (بررسی تطبیقی دیدگاه‌های روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه با دیدگاه اسلام)
 55. الگوی اسلامی پیشرفت (نقشه عملیاتی و محتوای مفهومی و برنامه‌ای)
 56. برنامه و نتایج دوره تربیت محقق طراح سیستم‌های دینی
 57. شاخص‌های محقق تمدن‌ساز
 58. تبلیغ تمدن‌ساز
 59. برنامه، نتایج و فرآیند کارگاه‌های نگرشی دیگر (نگرش سیستمی به مفاهیم اصلی دین)
 60. تک‌تک عناوین کارگاه‌های نگرشی دیگر (نگرشی دیگر به زیارت، مهدویت، حجاب، …)
 61. حوزه بیست سال آینده
 62. پروتکل تحصیلی فقه کاربردی، اصول کاربردی و فلسفه کاربردی در سطوح عالی (کاربرد برای فرآیندسازی در مقیاس تمدنی)
 63. ایده بسته کنترل کیفیت با اقتباس از نگرش اسلام
 64. مدل تصمیم‌سازی شبکه‌ای
 65. مدل رسانه اثربخش (مدل سه فرآیندی)
 66. فرآیند منضبط‌کردن و دقیق‌سازی عرف در استنباطات فقهی
 67. راهبرد اخلاق پزشکی با اقتباس از نگرش اسلام (با بررسی تطبیقی)
 68. ضرورت حیاتی و چگونگی رویکردهای تطبیقی در مطالعات دینی
 69. مدل سطوح فهم و ادراک (و تاثیر آنها در آموزش و تحقیق)
 70. شاخص‌های ده‌گانه خلاقیت با اقتباس از نگرش اسلام (با بررسی تطبیقی)
 71. زیرساخت‌های مدل تامین اجتماعی با اقتباس از نگرش اسلام (با بررسی تطبیقی)
 72. فرآیند تولید شاخص‌ها برای مدل‌سازی دینی
 73. مدل توسعه معرفت (برنامه‌ریزی استراتژیک برای زندگی فردی)
 74. فرمولاسیون نوشابه رضوی
 75. چرخه از دانه تا خانه در نان (با اقتباس از نگرش اسلام)
 76. برنامه راهبردی حکمت و عرفان برای بیست سال آینده
 77. نقاط تکمیل محتوای علم اصول فقه برای تولید تمدنی
 78. ایده توضیح المسائل تمدنی
 79. پروتکل خانواده موفق با اقتباس از نگرش اسلام (ایزوی خانواده)
 80. مهارت‌های زندگی با اقتباس از نگرش اسلام
 81. امربمعروف و نهی‌از منکر = سیستم کنترل کیفیت اجتماعی
 82. حجاب و مدیریت احساس
 83. ضرورت زبان‌شناسی برای طلاب حوزه
 84. ترجمه بلاغی (چیستی چرایی و چگونگی)
 85. ضرورت الگوریتم‌سازی و رویکردالگوریتمی در تحقیقات دینی
 86. تفاوت روشی اخلاق و عرفان در تربیت
 87. حوزه مهارت‌محور (شاخص‌های ارزیابی مهارتی در حوزه‌ها)
 88. مدل توسعه مهارت‌محور
 89. مدل نیازمحور در کتب معارف دانشگاه‌ها (با رویکرد موضوع‌شناسانه و سیستمی در مقیاس تمدنی)
 90. کدهای اخلاق حرفه‌ای با اقتباس از نگرش اسلام
 91. هویت کانون تفکر و چگونگی فعال‌سازی و رشد آن
 92. کاربرد منطق فازی در تحلیل گزاره‌های دین (با پیاده‌سازی بر مفهوم تقوی)
 93. مدل آموزش اخلاق در حوزه‌ها
 94. جوان مسلمان و معیارهای تصمیم‌گیری در دنیای معاصر (دین‌داری در دنیای معاصر)
 95. مدل مشارکت حداکثری در تصمیم‌سازی حکومتی (مدل دموکراسی اصناف)
 96. مدل آمایش سرزمین با اقتباس از نگرش اسلام
 97. گزارش محتوایی و راهبردی از دروه‌های ضیافت اندیشه اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها
 98. نظریه «روح معنا» نقطه عزیمت برای فرآیندسازی در مقیاس تمدنی
 99. شبکه علوم حوزوی با رویکرد تمدنی و مهارتی
 100. ایده شکل‌گیری قطب علمی «علم دینی»
 101. ایده شکل‌گیری قطب علمی «عرفان شیعی»
 102. روش‌شناسی اصولیین در تحلیل مسائل و موضوعات
 103. روش‌شناسی استنباط فقهاء (بررسی تطبیقی)
 104. روش تحقیق مبتنی بر فلسفه (چگونگی انتزاع روش‌شناسی از فلسفه)
 105. الگوریتم تولید تعریف در منطق (رویکرد تولید تعاریف سیستمی)
 106. برنامه تکمیل علم منطق با مباحث روش‌شناسی و مدل‌سازی
 107. چگونگی جمع دلالی در رویکرد سیستمی به گزاره‌های دین
 108. مقبوله عمربن حنظله یا مدل تصمیم‌سازی و مدیریت بحران‌های معرفتی
 109. ولایت فقیه = مدل حکومت اسلام (با تبیین سازه‌های حاکمیتی)
 110. ولایت فقیه در دیدگاه علامه آیت‌الله حسینی طهرانی قدس‌سره
 111. منظومه فکری علامه آیت‌الله حسینی طهرانی قدس‌سره
 112. دیدگاه‌های سیاسی علامه آیت‌الله حسینی طهرانی قدس‌سره
 113. روش تربیتی علامه آیت‌الله حسینی طهرانی قدس‌سره
 114. سبک زندگی زن مسلمان
 115. ضرورت اتحاد تقویم و تاریخ، پرچم و پول و مرزها در جهان اسلام
 116. نقشه ظهور (رویکرد سیستمی به حوادث قبل از ظهور)
 117. چگونگی انتظار فعال در عصر غیبت
 118. قرآن‌شناسی از دید یک کتاب‌شناس
 119. مدلی برای احیاء نسخ خطی
 120. ترجمه بلاغی و تفسیری نماز و تاثیر آن در حضور قلب
 121. چگونگی تحلیل ادبی آیات قرآن برای تولید سناریوهای تصویری
 122. اهمیت کتاب «النفحات الرحمانیه» بانو امین اصفهانی (بحث شهودهای عرفانی)
 123. روش الگوریتمی تحلیل و تفسیر آیات و روایات
 124. حج و عمره اثربخش (برنامه و فرآیندهای معرفتی و عملیاتی سفر حج و عمره) + زیارت فعال
 125. منطق امام حسین علیه‌السلام (تحلیل شبکه‌ای)
 126. نقد نظریه اندیشه مدون آیت‌الله هادوی (نیازمندی‌های تکمیلی نظریه)
 127. بازتعریف مکاسب محرمه شیخ انصاری با رویکرد تمدنی
 128. درس­نامه الله‌شناسی،‌ امام‌شناسی، معادشناسی، قرآن‌شناسی، ولایت‌فقیه‌شناسی، عرفان‌شناسی (از دیدگاه علامه طهرانی)
 129. گزارش از پنج هزار صفحه مکتوبات خطی علامه طهرانی قدس‌سره
 130. برنامه رشته تخصصی ادبیات عرب در حوزه (برای سطح سه و چهار)
 131. برنامه رشته تخصصی کلام اسلامی (سطح سه)
 132. پروتکل تحصیلی درس خارج
 133. برنامه رشته حکمت و عرفان شیعی (برای سطح سه و چهار)
 134. بازخوانی هویت فلسفه و عرفان (فلسفه فلسفه و فلسفه عرفان)
 135. توصیف و تبیین شاخص‌های فلسفه و عرفان مطلوب
 136. استخراج و طراحی سیستم هستی‌شناسانه اسلام (هرم هستی، نقطه مختصات انسان، معادلات حرکت انسان در شبکه هستی)
 137. ایده جدول‌های تطبیقی میان قرائت‌های مختلف فلسفی عرفانی در اسلام و در جهان

 

برنامه ۲۱ سال آینده:

فعالیت‌های آماده انجام (دارای ساختار و اطلاعات پایه آماده):

 

 1. تالیف کتاب ده واحدیِ منطق کاربردی با رویکرد آموزش کارگاهی و میان‌رشته‌ای[۱] برای ایجاد مهارت تجزیه‌ و ترکیب منطقی و مهارت در کشف مغالطات و تولید برهان و ارائه تعاریف سیستمی برای طلاب پایه دوم
 2. تالیف کتاب دو واحدیِ طراحی نظام‌ها و الگوها براساس گزاره‌های دین برای طلاب پایه۵ به‌عنوان منطق نظریه‌پردازی و با عنوان آموزشیِ منطق تکمیلی
 3. تالیف کتاب معارف دانشگاه با رویکرد آموزش کارگاهی، الگوریتمی و مطالعات تطبیقی
 4. تالیف کتاب دو واحدیِ دین‌شناسی با رویکرد تمدنی ­برای طلاب ورودی حوزه
 5. طرح دو مدرسه علمیه «حکمت و عرفان تمدنی» و «فقاهت تمدنی» با شیوه آموزش کارگاهی
 6. تدوین آموزشی کتاب شرح لمعه، مکاسب، کفایه، نهایه با رویکرد سیستمی، موضوع‌شناسانه و روش­شناسانه (با تطبیق بر الگوریتم اجتهاد)
 7. کارگاه‌های علوم و معارف اسلام با روش دعوت سه‌بُعدی (با اولویت بر کارگاه نورملکوت قرآن، کارگاه معادشناسی، کارگاه امام‌شناسی و کارگاه الله‌شناسی)
 8. ترجمه بلاغی قرآن، نهج البلاغه، صحیفه، مفاتیح
 9. درسنامه تفسیر المیزان
 10. تالیف کتاب «بررسی تطبیقی سیستم‌های نگرشی، قانونی و فرهنگی ادیان»
 11. چشم‌انداز، قانون اساسی و سیستم‌های تمدن اسلام در قالب کتاب آرمان‌شهرگونه «شهرِ واقعیت‌ها»