اساسا عرفان‌های نوظهور با ساختار اپیستومولوژی غرب سازگاری ندارد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، یکصد و نود و نهمین جلسه شورای علمی گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه برگزار شد. دکتر ابوالفضل روحی با حضور در این شورا به ایراد سخنانی پرداخت.

روحی گفت: در نقد عرفان‌های نوظهور برای مخاطب جوان باید به سراغ پاسخ به این دست سوالات باشیم که مثلا عرفان حلقه از کدام نقطه ضعف عرفان اسلامی استفاده می‌کند و  چرا اینقدر جذابیت دارد؟ و چرا متقاضی برایش زیاد شده است؟ در باب عرفان حلقه یکی از مهم‌ترین مسائل بحث آثار عینی عرفان حلقه است.

وی افزود: در چرایی جذابیت آیین بودا باید گفت این ایین عمل گرایانه ترویج می‌شود، ما می‌خواهیم شریعت‌گرایانه یا یک مقدار قبلش عقل‌گرایانه کار و ترویج کنیم این مدل قطعا جذابیت نخواهد داشت. این در حالی است که جذابیت عملی در عرفان اسلامی وجود دارد.

دکتر ابوالفضل روحی تصریح کرد: اساسا عرفان‌های نوظهور با ساختار اپیستومولوژی غرب هم سازگار ندارد، همچنانکه ناقدان خود اشو در غرب از  همین طریق استفاده کرده‌اند یعنی گفتند مطالبی که اشو مطرح می‌کند با هیچ یک از مبانی اپیستومولوژیک تطابق ندارد؛ هم نوع نگاهش به خدا، هم نوع نگاهش به هستی و هم نوع نگاهش به انسان خلاف واقع است.

روحی گفت: در رابطه با عرفان، ۴ اصل وجود دارد، یک اصل، حرکت و باور به این است که می‌خواهم ایمانی داشته باشم و قدمی بردارم (اصل ایمان)، یک اصل، ریاضت است، یک اصل، وصول است (می‌خواهم به جایی برسم) و یک اصل هم نتیجه‌گیری است (‌ثمره‌ای که از این عرفان می‌خواهم به دست آوردم). مثلا در بحث حرکت، اشو می‌گوید مسیر را از هر جا می‌توانید شروع کنید، با هر کسی و هر طور می‌توانید شروع کنید، اما اصول عرفان اسلامی این را نمی‌گوید، اصول عرفان اسلامی می‌گوید که حرکت در عرفان یک جای مشخصی برای آغاز دارد، یک مسیر مشخص برای طی کردن دارد، و یک جای مشخص برای رسیدن.