برچسب: گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه

چاپ دوم کتاب “تغییر مذهب در ایران” منتشر شد

کتاب تغییر مذهب در ایران" دین و قدرت در ایران عصر صفوی ترجمه آقای منصور صفت‌گل برای دومین بار به زیور چاپ آراسته شد."

کتاب “جریان‌های فرهنگی ایران معاصر” به چاپ رسید

کتاب جریان‌های فرهنگی ایران معاصر" اثر آقای دکتر رضا بیگدلو به زیور چاپ آراسته شد."

کتاب “تغییر مذهب در ایران” به چاپ رسید

کتاب تغییر مذهب در ایران" دین و قدرت در ایران عصر صفوی ترجمه آقای منصور صفت‌گل به زیور چاپ آراسته شد."

کتاب “ایرانیان و خلافت عباسی” به چاپ رسید

کتاب ایرانیان و خلافت عباسی" رفتارشناسی سیاسی ایرانیان در قرن سوم هجری اثر آقای سید حسین فلاح‌زاده به زیور چاپ آراسته شد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی