برچسب: کرونا ویروس

بررسی الزامات مجازی‌سازی جمهوری اسلامی در عصر کرونا

نشست علمی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

مردمی‌سازی و معماری فضای مجازی بر اساس جامعه ایرانی ضروری است

نشست علمی با عنوان “کرونا، مجازی شدن کشورها و چالش حکمرانی و الزامات مجازی سازی جمهوری اسلامی” برگزار شد.

نشست علمی الزامات مجازی سازی آموزش و پرورش ایران در عصر...

به همت مرکز مطالعات فضای مجازی، نشست علمی به صورت حضوری در سالن جلسات پژوهشگاه و مجازی تحت نرم افزار اسکای روم برگزار می‌شود.

نشست علمی کرونا، مجازی شدن کشورها و چالش حکمرانی و الزامات...

به همت مرکز مطالعات فضای مجازی، نشست علمی به صورت حضوری در سالن جلسات پژوهشگاه و مجازی تحت نرم افزار اسکای روم برگزار می‌شود.

شلیک‌های مرگبار، قتل خاموش

محمدرضا سنگری در جدیدترین یادداشت خود به بی‌توجهی افراد در رعایت نکات ایمنی و فاصله اجتماعی پرداخته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی