برچسب: کرونا ویروس

مسئولیت کیفری ناشی از سرایت‌دادن بیماری‌های مسری

کرسی علمی ترویجی «مسئولیت کیفری ناشی از سرایت‌دادن بیماری‌های مسری» توسط گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه، روز سه شنبه ۲۳...

نقش ضمان و مصلحت در مسئولیت مدنی دولت در قبال کرونا

سخنرانی آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

COVID19 و بازخوانی توانایی های سرزمینی

کرسی ترویجی COVID19 و بازخوانی توانایی های سرزمینی برگزار شد

وانهادگی انسان معاصر در غربت غربی و تنهایی او در بلیه...

کرسی ترویجی وانهادگی انسان معاصر در غربت غربی و تنهایی او در بلیه ای چون کرونا برگزار شد

وانهادگی انسان معاصر در مواجهه با کرونا

کرسی علمی ترویجی توسط گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی