برچسب: کرونا ویروس

پیامدهای بحران کرونا در روابط بین الملل

کرسی علمی ترویجی «پیامدهای بحران کرونا در روابط بین الملل» توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه، روز یکشنبه ۱۱ خردادماه ۹۹ بصورت...

تحلیل پدیده کرونا بر پایه نظام اسماء الهی

کرسی علمی ترویجی «تحلیل پدیده کرونا بر پایه نظام اسماء الهی » توسط گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه، روز دوشنبه ۱۲...

کرسی ترویجی تحلیل پدیده کرونا بر پایه نظام اسماء الهی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه عرفان پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ

مسئولیت کیفری ناشی از سرایت‌دادن بیماری‌های مسری

کرسی علمی ترویجی «مسئولیت کیفری ناشی از سرایت‌دادن بیماری‌های مسری» توسط گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه، روز سه شنبه ۲۳...

نقش ضمان و مصلحت در مسئولیت مدنی دولت در قبال کرونا

سخنرانی آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی