برچسب: کرسی علمی

بررسی دلالت‌های قرآنی حل معضل ساختار- عاملیت

کرسی علمی- ترویجی “بررسی دلالت‌های قرآنی حل معضل ساختار- عاملیت” توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود

تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی

کرسی علمی ترویجی "تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی"، چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۹۸ به همت گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه و با همکاری انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی

کرسی علمی- ترویجی “تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی” توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه علمیه برگزار می‌شود.

برهان تاریخی؛ بهترین استدلال در تحریف‌ناپذیری قرآن

کرسی علمی- ترویجی “برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم)” توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه با مشارکت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در قم برگزار شد.

مرور مبانی محتوایی نظام اداری از منظر آموزه‌های اسلامی

کرسی “مرور مبانی محتوایی نظام اداری از منظر آموزه‌های اسلامی” توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی