برچسب: کرسی علمی

شهید آوینی و سویه‌های هویّتیِ مقاومت در برابر اسرائیل

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی با عنوان «شهید آوینی و سویه‌های هویتی مقاومت...

کرسی ترویجی ماهیت و ضرورت عرفان ادبی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی بررسی و تحلیل نظام علم‌‌شناختی

 برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه فلسفه پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی الزامات نهادینه‌سازی فرهنگ از منظر قرآن

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به صورت حضوری و مجازی

قاعده لاضرر حکومتی است

کرسی علمی ترویجی «نگاهی نو به مفاد قاعده لاضرر با تکیه بر مبانی انسان‌شناسی قرآن کریم» برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی