برچسب: کرسی علمی ترویجی

کرسی علمی ترویجی مولفه‌های ایده اولیه

کرسی علمی ترویجی مولفه‌های ایده اولیه توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی

کرسی علمی- ترویجی: “تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی” برگزار کننده: گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه...

کرسی ترویجی واقع به مثابه حد ذات شی‌ء

کرسی علمی ترویجی «واقع به مثابه حد ذات شی‌ء» توسط گروه فلسفه پژوهشگاه، روز یک شنبه ۲۴ آذر ماه جاری برگزار می‌شود.

سروش هاتف غیبی و تعهد سقراطی

کرسی علمی ترویجی «تعهد در هنر از نظرگاه سقراط» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی جهان برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی خوددوستی و مقایسه آن با خودگروی برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی “خوددوستی و مقایسه آن با خودگروی” توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام های اسلامی در قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی