برچسب: پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

سیدمحمدحسن جواهری

دانشیار گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: علوم قرآنی حوزه تمحض دوم: تفسیر زیباشناختی قرآن دریافت رزومه:    CV...

حمیدرضا شاکرین

دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: منطق عقاید اسلامی حوزه تمحض دوم:‌ فلسفه دین با محوریت...

عبدالکریم بهجت‌پور

دانشیار گروه قرآن‌پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: تفسیر تنزیلی حوزه تمحض دوم: قرآن‌ و مستشرقان دریافت رزومه:CV Bahjatpur پست الکترونیکی: b.hr_hd@yahoo.com   سوابق...

ابوالقاسم رحیمی بالوئی

عضو گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: مطالعات تطبیقی انتقادی در حوزه کلیات منطق فهم دین حوزه...

سعید داوودی

استادیار گروه قرآن شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: فقه و حقوق حوزه تمحض دوم: سبک زندگی در نهج‌البلاغه، مبانی...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی