برچسب: مسلم گریوانی

اصول و مولفه‌های سیر و سلوک در آموزه‌های حضرت فاطمه(س)

کرسی علمی ترویجی “اصول و مولفه های سیر و سلوک در آموزه‌های حضرت فاطمه(س)” توسط گروه عرفان پژوهشگاه با مشارکت معاونت پژوهش جامعه الزهرا(س) برگزار شد.

جایگاه عرفانی اصحاب سرّ اهل بیت(ع) بررسی می‌شود

کرسی علمی ترویجی “بررسی جایگاه عرفانی اصحاب سرّ اهل بیت(ع)” توسط گروه عرفان پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نقطه مثبت عرفان اسلامی در مقایسه با عرفان‌های نوظهور، پشتوانه معرفتی...

یکصد و نود و هفتمین جلسه شورای علمی گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه برگزار شد.

فعالیت‌های گروه عرفان اسلامی پژوهشگاه تبیین شد

فعالیت های گروه عرفان اسلامی در گفت و گو با دکتر محمد جواد رودگر تبیین شد

کتاب عرفان‌واره‌ها: تبارشناسی و نقد مبانی فکری منتشر شد

تبارشناسی و نقد مبانی فکری، عرفان و دفاعیه ها، موضوعاتی هستند که در کتاب عرفان واره ها: تبارشناسی و نقد مبانی فکری اثر مسلم گریوانی به آن پرداخته شده است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی