برچسب: مدیریت اسلامی

کرسی ترویجی رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی برگزار می‌شود

کرسی رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه در قم برگزار می‌شود.

نهمین پیش‌نشست همایش نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم...

نشست علمی با موضوع ”مروری بر فلسفه مدیریت اسلامی(بعد از انقلاب)” توسط گروه مدیریت اسلامی و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

بابایی مجرد مطرح کرد: فلسفه جدایی علوم انسانی از صنعت

حسین بابایی مجرد عضو هیأت علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه پیرامون ارتباط میان علوم انسانی و صنعت به گفتگو پرداخت.

نخبگان به کار می‌آیند اگر …

دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی اختصاصی برای شبستان به موضوع «مساله محوری» پرداخته است.

سیاست تامارای تحریم؛ نمایشی اپیزودیک

دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه در یادداشتی به سیاست "تامارا"ی ایالات متحده آمریکا پرداخته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی