برچسب: مدرسه اسلامی هنر

نشست علمی زبان قرآن و ارتباط آن با خلق نمایشنامه

به همت قطب علمی فلسفه دین وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی زبان قرآن و ارتباط آن با خلق نمایشنامه"، روز شنبه مورخ ۲۹ مهرماه جاری در مدرسه اسلامی هنر در شهر مقدس قم برگزار می‌شود."

نشست تخصصی “فیلم‌نامه ‌نویسی قرآن محور”

نشست تخصصی فیلم‌نامه‌ نویسی قرآن محور" از سلسله نشست‌های قطب علمی فلسفه دین، وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روز یکشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه جاری در قم برگزار شد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی