برچسب: محمود شیخ

چاپ سوم کتاب ” مکتب اخلاقی عرفانی نجف”

چاپ سوم کتاب مکتب اخلاقی عرفانی نجف" اثر محمود شیخ، محقق گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد."

کتاب “مکتب حکمی تهران و عرفان اسلامی” به چاپ رسید

کتاب مکتب حکمی تهران و عرفان اسلامی" اثر آقای محمود شیخ منتشر شد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی