برچسب: محمد رضا سنگری

کرونا دقیقا کیست؟

دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرونا کیست؟ نگفتم کرونا چیست؟ که مرا با چیستی آن...

نشست نقد و بازکاوی کتاب وقتی دلی برگزار شد

نشست علمی «بررسی نظریه روایت داستانی از امر تاریخی؛ برپایه نقد و بازکاوی کتاب وقتی‌دلی»، آذرماه جاری با حضور دکتر سنگری، دکتر مطهری‌نیا، شهسواری و شاه‌آبادی برگزار ‌شد.

نشست نقد و بازکاوی کتاب وقتی دلی برگزار می‌شود

نشست «بررسی نظریه روایت داستانی از امر تاریخی؛ برپایه نقد و بزکاوی کتاب وقتی دلی» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار می شود.

کرسی تعهد در هنر از نظرگاه سقراط

کرسی علمی ترویجی «تعهد در هنر از نظرگاه سقراط» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

بررسی نظریه روایت داستانی از امر تاریخی؛ برپایه نقد و بازکاوی...

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست بررسی نظریه روایت داستانی از امر تاریخی؛ برپایه نقد و...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی